Standartlar ve düzenleme

Bir İngiliz Standardıyla uyumluysanız, kurum olarak sorumluluklarınızı ciddiye aldığınız kesin demektir; gerçekten de uygunluk çoğu kez gerekli özen kanıtı olarak kabul edilir. Bu da yapılacakların gerektiği gibi yapıldığı konusunda kitaplar dolusu kanıt kadar değerlidir.

Ancak standartlar düzenlemelerle aynı değildir ve bir standarda uygun olmanız, gerekli yasalara uyduğunuz anlamına gelmez. Gerçekten de, yasalar bir standardın ömrü süresince değişebileceğinden, bir standardın yasa ve mevzuata atıfta bulunması çok ender görülür.


Standartlar yasada nasıl kullanılır

İdare mevzuat ve kılavuzluk belgeleri oluştururken çoğu zaman standartlardan yararlanır. Standartlar teknik ayrıntıları belirlemede kullanılarak, mevzuatın örneğin ürün güvenliği, ya da çevre koruma gibi uzun vadeli politika hedeflerine odaklanmasına izin verir.

Böylesi bir durumda, standarda uygunluk çoğu zaman mevzuata uygun anlamına gelirken, genellikle standart kullanmadan da mevzuata uymanın yolları vardır.

BSI'nın İngiliz Standartlarına uygun olduğunu iddia eden her kuruluşu denetleme ve yönetme yetkisine sahip olmadığını da not etmek gerekir; bu görev genellikle bir yerel makamın ticaret standartlarının konusudur. Doğru olmayan bir uygunluk iddiası sizi yasanın yanlış tarafına koyabilir.