Standartlar Nasıl Oluşturulur?

Standartlar İşbirliği ve Anlaşmadan Doğar

Standart, kolektif bir çalışmadır. Sözü edilen konuda ilgi ve uzmanlıkları olan örgütlerden temsilciler BSI tarafından bir araya getirilir, standardı oluşturacak bir komite kurarken, personelimiz tneverğın gelişmesini ve gözden geçirilmesini üstlenir.

Tipik bir teknik komitemiz sanayi kurumlarından, araştırma ve test kurumlarından, yerel ve merkezi yönetimden, tüketicilerden ve standart kullanıcılarından temsilciler içerir.

Standart biçimlendirmede 100 yılı aşkın tecrübeye sahip olarak, uzmanlar arasında fikir birliğine varma sürecini yönetip kolaylaştırıyoruz. Standart komitelerinin temsil özelliğine sahip, kapsayıcı ve erişilebilir olmasını, sürecin ödünsüz ve şeffaf ilerlemesini sağlıyoruz. Standartlarımızın güvenilir ve geniş anlamda kabul edilir olması için tneverk standartlarına belirli ilkeler uyguluyoruz. Bu ilkeler BS 0 ve PAS 0 içinde yer alır.

Çoğu İngiliz Standardı uluslararası düzeyde, ya küresel faaliyet gösteren (örn. ISO ve IEC), ya da sadece Avrupa'da çalışan (örn. CEN, CENELEC ve ETSI) kurumlar aracılığıyla geliştirilir. BSI bu örgütlerin her düzeyinde faaliyettedir; teknik komiteleri hemen her zaman uluslararası standartların geliştirilmesine katılacak üyeler atar.

BSI CEN, CENELEC ve ETSI tarafından geliştirilmiş tüm Avrupa standartlarını (EN) kabul etmek ve bunlarla çelişen tüm İngiliz Standartlarını geri çekmekle yükümlüdür. Bu zorunluluk uluslararası standartlar için geçerli olmamasına rağmen, uymamak için çok güçlü nedenler bulunmaması halinde, bunları uygulayacağımız yönünde yoğun varsayımlar mevcuttur.

Benimseme, standardın BS 0 kapsamında belirtilen ilkeler uyarınca geliştirildiğini işaret eden özel "İngiliz Standardı" (BS) statüsü kazandırır.

Tümüyle BK içinde, uluslararası standartlarca kapsanmayan konularda da İngiliz Standardı geliştiriyoruz.

Konunun karışıklık düzeyine ve katılımcı hissedarların kapsamına bağlı olarak, bir İngiliz Standardının geliştirilmesi bir ile dört yıl arasında zaman alır. Bu nedenle, uluslararası standartların geliştirilmesi, yerel olarak oluşturulanlara göre daha uzun sürer.

İngiliz Standartları geliştirdiğimiz tek standart tipi değildir. Bunlardan bazıları, özellikle PAS'lar  çok daha kısa sürelerde geliştirilebilir.