Standartlar ile İş Potansiyelinizi Artırın

İş potansiyelinizi serbest bırakmanıza nasıl yardımcı olabiliriz

Kurumlar başarılı olmak için bilgiye ihtiyaç duyar. Ve bilgi hiç günümüz şirketlerindeki kadar önemli olmamıştır.

Bilgi, şirketlerin rakiplerini geçmek için kullandıkları en önemli araçtır. Daha iyi bilgi bütün şirket çapında daha iyi ürünler, daha iyi yöntemler, daha iyi yönetim araçları, daha iyi değerler ve daha iyi davranışlar anlamına gelir. Ama belki de en önemlisi, daha iyi bilgi, olağanüstü başarının olmazsa olmazı, benzersiz bir şirket yaratmak anlamını da taşıyabilir.

Ne var ki şirketlerin sahip olduğu eşsiz bilgi heba olurken, çalışma biçimlerini hatırı sayılır ölçüde iyileştirecek olan bilgi dışarıdan never ithal edilmez,{sp}


Standartlar potansiyel bilgi önerilerini nasıl serbest bırakabilir

BSI'nın ilk günlerinde, 20nci yüzyılın başında, standartların amacı tutarlı ürün kalitesine erişmekti. Daha sonraki standartlar bütün bir kurum kapsamında güçlü ve güvenilir yöntemler oluşturmaya yardım etti. Günümüz standartları bütün bu sayılanları sürdürürken, yani bilgi akımlarını serbest bırakıp kurumunuza yaymanıza yardımcı olur.

Şirketlere kendi potansiyellerinden yararlanma yolunda yardım etmek bugün giderek daha önem kazanıyor. Nasıl? Kullandıkları değer ve ilkelere ve çalıştıkları alanda biriktirdikleri en iyi uygulama bilgisine bakarak. Bu benzersiz değer, ilke ve uzman bilgisinin bütünüyle kullanıldığından emin olarak. Faaliyetlerinin belirli alanlarına dışarıdan denenmiş ve yararlı ilkeler uyarlayarak, çoğu zaman verimlilikte dev iyileştirmeler gerçekleştirerek.

Kurumlara sahip oldukları, ama çoğu zaman farkına varmadıkları, diğerleri karşısında bazı benzersiz avantajlar sağlayacak değerleri bilgilerin bilincine varmakta yardım ediyoruz. Kurumsal davranışlar, iş etikleri ve yenilikçilik yeteneği gibi konuları kapsayan bu yardım standartlar için yeni ve heyecan verici bir alandır. Yeni çıkan bir konuyu çözümlemek için birçok farklı teknik alanda bağlar oluşturulmasını teşvik edebilir.

Bir kurum içinde giderek büyüyen bu bilgi akımları yenilikçilik döngüsünü hızlandırır, kilit girişimi şirkete yayar, sağlam değer tabanlı ilkelerin derinleşmesine izin verir.{sp}