Farklı Standart Çeşitleri

Kısım 5. Farklı Standart Tipleri Hangileridir?

Tüm standartlar üzerinde anlaşılmış ilkeler veya kriterler oluşturma amacını güderek, kullanıcılarının belirli bir ürün, hizmet veya uygulama hakkında güvenilir varsayımlar yapabilmelerini sağlar.

Yine de iki önemli alanda farklılık gösterebilirler:

  • Anlaşma Tipi
  • Anlaşmanın yapılmasında rol olan insanların, kurumların ya da ülkelerin sayısı.

Bazı standart tiplerinde anlaşma temel olarak tavsiye ve rehberlikle sınırlı olur; bazıları çok daha buyurgandır ve standarda uyduğunu iddia eden kullanıcının mutlaka karşılaması gereken kesin kurallar koyar.

Farklı konular ve farklı kullanıcı grupları farklı standardizasyon düzey ve biçimlerine gerek duyar; BSI bu ihtiyaçların tümüne cevap vermeye çalışır.


İngiliz Standartları

BSI tarafından yayımlanan standartların çoğunluğu "İngiliz Standardı" işaretini taşır. Bu işaret söz konusu standartların standartlar standardı BS 0'da belirtilen yöntemler kullanılarak geliştirildiği anlamını taşır. Bir İngiliz Standardının temel özelliği aşağıdakileri içeren bir yöntemle oluşturulmasıdır:

  • Bir Komite – standardın içeriği ve uygulamasıyla ilgilenen kurumlarca belirlenmiş uzmanlardan oluşan geniş tabanlı bir grup
  • Danışma – ilgilenebilecek herkesin incelemek için bir tneverğa erişebilmesi
  • Fikir Birliği – bir standardın içeriğinin çoğunluk oylamasından çok, olabilecek azami sayıda komite üyesinin genel kabulüyle kararlaştırılmış olması ilkesi.

Bu süreç standardın otoritesini pekiştirir ve onu uygulamaya ilgi duyacak çok geniş bir topluluk tarafından kabul edilmesini sağlar.

İngiliz Standartları tümüyle Birleşik Krallık içinde ve BSI komitelerince geliştirilebilir, ya da çoğu zaman görüldüğü gibi, BK katılımını da içeren çok benzer süreçlerle geliştirilmiş uluslararası standartların uyarlaması olur.

Komite Üyesi Olmak Hakkında Daha Fazlasını Okuyun >


PAS'lar

PAS çoğu bakımdan bir İngiliz Standardına eştir. Ancak her seferinde acil bir iş ihtiyacını karşılamak için hızla geliştirilmesine ve yayımlanmasına izin veren kaynak yoğun bir süreci destekleyen harici bir sponsorun siparişi üzerine oluşturulur.


Diğer Standartlar

Bazı standartlar aynı düzeyde açık danışma ve fikir birliğiyle desteklenmeyi gerektirmez. Çoğu durumda geçici olurlar, kullanımlarının ilk ya da ikinci yılında edinilecek deneyimlere dayanarak geliştirilmeleri gerekir.

Bunlar İngiliz Standartlarıyla aynı nitelikleri taşımayan, genel kapsamlı Yayımlanmış Belgeler (YB) başlığı altında toplanan standart tip belgelerdir.

Özellikle bir şirket veya kurumun içinde ve tedarikçileri tarafından, ya da bir üyelik topluluğuna dahil bir örgüt grubunca kullanılacak özel standartların tasarımı ve uygulanmasında da yardımcı olabiliriz.


Standart Kategorileri

Çoğu standart yapacakları işlevlere göre sınıflandırılabilir. En yaygın olanı, mutlak gereklilikleri ayrıntılarıyla belirleyen Şartnamedir. Genel olarak, ürün güvenliği ve kullanıcı toplumunca yüksek düzeyde güven ve güvence talep edilen benzeri uygulamalar için kullanılır.

Davranış kuralları uzman ve bilinçli uygulayıcılar tarafından gerçekleştirilmekte olan sağlam iyi uygulamalar tavsiye eder. Bu uygulamalar güvenilir kıstaslar sunarken, bir ölçüde esneklik sağlayacak şekilde geliştirilir. Genel olarak inşaat ve inşaat mühendisliği endüstrilerinde kullanılır.

Metotlar de çok buyurgandır, nerede uygulanabilecekse zorlu koşul ve mekanlarda güvenle tekrarlanacakların ölçümü, testi veya belirlenmesi için üzerinde anlaşılmış yöntemler saptar.
Sözlük belirli bir konu ya da disiplinde dil ahengini sağlamaya yardım edecek bir dizi terim ve tanımdır.

Kılavuzlar Belirli bir konuda uzmanlar arası düşünce ve uygulamaları yansıtan, daha az buyurgan tavsiyeler vermek için yayımlanır.

Gerektiğinde başka standart kategorileri de kullanılabilir.