Çalışmak için güvenli bir işyeri raporu kopyanızı indirin

 

Bugünün işyeri ortamı, on yıl öncekinden radikal anlamda farklıdır. Dünya genelinde değişen koşullar, benzersiz zorluklar ve yeni risk alanlarının yanı sıra yenilikçi çözümleri de beraberinde getirmiştir. Her kuruluşun birincil sorumluluğu hep aynıdır: riskleri en aza indiren ve çalışanlarını koruyan bir ortam sağlamak.

 

  

 

 

 

 

BSI'nin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yeni raporu, aşağıdakiler de dahil olmak üzere kuruluşlar için öncelikli konuları ele alıyor:

  • İSG yönetimi ile organizasyonel dayanıklılığın iyileştirilmesi
  • İşyerinde psikolojik sağlık
  • Global İSG standartlarının avantajları
  • KOBİ'lerde işyerinde sağlık ve güvenlik
  • İSG savunuculuğunda sendikaların rolü
  • İş Sağlığı ve Güvenliği standartları

Kopyanızı indirmek için aşağıdaki formu kullanın.