Özellikler ve Avantajlar

BSOL, standartların kullanımını daha kolay ve daha maliyet etkin hale getiren çevrimiçi standartlar kitaplığıdır. 90.000'in üzerinde BS, EN, ISO, CEN, CENELEC, ASTM ve IEC standardından oluşan eksiksiz bir koleksiyonu yönetmenin en güçlü yoludur.