FMEA Tasarım Eğitimi

Hata Türü ve Etkileri Analizi (FMEA- Failure Mode Effect Analysis) disiplini, ABD ordusunda geliştirilmiştir. Hata türü, etkileri ve riskinin analizi üzerine prosedürler olarak adlandırılan Askeri Prosedür MIL-P-1629, 9 Kasım 1949 tarihinde başlatılmıştır. Sistem ve donatım hatalarının etkilerinin belirlenmesi için güvenilir bir değerlendirme tekniği olarak kullanılmıştır. Günümüzde Özellikle otomotiv sanayinde olmak üzere, parça tasarımı ve üretimi yapan tüm sektörlere uygulanabilen bir parça tasarım aracıdır. Parça tasarımından kaynaklanabilecek olası hataları değerlendirir; bu değerlendirmeyi yaparken, parçanın kullanıldığı araç/ünitenin kullanım yerinde oluşan , araca ve üniteye yansıyan hatalarla ilgili istatistiği de dikkate alır ve bu bilgileri yeni parça tasarımları öncesi Tasarım FMEA’da dikkate alır. Ayrıca, parça tasarımı öncesi yapılacak Tasarım FMEA sırasında, tasarım sonrası parçanın üretim ve montaj şartlarını da değerlendirir ve kolay/ucuz üretilebilirlik ve montaj edilebilirlik özelliğini de geliştirecek yönde Tasarım FMEA yapar. Olası tasarım hatalarının tüm müşterilere etkisi (parça üretimi ve montajına ve araca veya parçanın kullanıldığı üniteye) ve bu tasarım hatalarının oluşma nedenleri ve oluşma sıklıkları değerlendirilerek, olası hatalarla hata nedenlerinin yakalanabilme özelliği de dikkate alınarak , tasarım kaynaklı olabilecek hataların neden olabileceği risk hesplanır. Bu risklerin önemine göre de, tasarım sırasında düzeltici ve önleyici faaliyetler planlanır ve uygulanır.

Hata Türü ve Etkileri Analizi uygulaması;

  • Potansiyel tasarım hatalarını tanımlar,
  • Tasarım hatalarının üretime, montaja ve araca etkilerini analiz eder,
  • Tasarım hatalarının / hata nedenlerinin oluşma sıklıklarını ve yakalanabilirliklerini değerlendirir,
  • Yukardaki değerlendirmeler sonucu; Oluşma sıklığı,etkinin büyüklüğü ve yakalanabilirliğe bağlı olarak risk önceliklerini hesaplar,
  • Risklerin büyüklüğüne bağlı olarak, risklerin oluşmasını önlemek / oluşabilecek risklerin etkisini azaltmak / bir sonraki müşteriye gitmesini engellemek için gerekli önleyici ve düzeltici faaliyetleri planlayan ve uygulayan bir tasarım aracıdır.

Kimler Katılmalı

Kuruluşlarda AR-GE ve Ürün Tasarımı , mühendislik, üretim, kalite güvence birimlerinde çalışan birim sorumluları katılmalıdır.

İşinize Faydası

Mühendislik, AR-GE, Tasarım, Proses ve Kalite Sorumluluğunda çalışan katılımcıların, Tasarım FMEA konusunda bilgi sahibi olmalarının sağlanması veya Tasarım FMEA konusundaki teorik bilgi ve uygulama deneyimlerinin artırılmasının sağlanması.

Eğitim Yapısı

  • FMEA nedir?
  • FMEA uygulaması
  • Tasarım FMEA (DFMEA)
  • DFMEA Risk Değerlendirme Tekniği ve değerlendirmede kullanılan derecelendirme tablolarının kullanımı,
  • Kuruluşunuzla ilgili veya genel DFMEA örneği.

Gerekli Ön Bilgi

FMEA Tasarım Eğitimi'ne katılmak için herhangi bir ön bilgi gerekmemektedir.