APQP İleri Ürün Kalite Planlaması Eğitimi

Bu eğitim, size ISO/TS 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sisteminde nasıl etkin kalite planlaması ve kontrol planı yapılması gerektiği ile ilgili gerekli bilgileri sağlayacaktır.

Yeni ürün ve proses tasarımı / geliştirilmesi / devreye alınması aşamalarını anlatan sistematik bir yaklaşımdır. ISO/TS16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi Standardının yeni ürün / proses tasarımı ve devreye alma gerekliliklerini açıklar.


Kimler Katılmalı

Otomotiv yan sanayisi olarak çalışan firmaların Mühendislik, Ürün ve Proses Tasarımı, Üretim, Kalite birimleri öncelikli olmak üzere, orta kademe yöneticileri, şefleri, kalite kontrol personeli.

İşinize Faydası

Katılımcıların ISO/TS 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi  Standardı temel gerekleri ve yeni ürün / proses tasarımı ve geliştirilmesi ile ilgili gerekleri konusunda detay bilgi sahibi olması sağlanacaktır. Böylece katılımcılar, kuruluşta daha etkin bir ISO/TS 16949 Yönetim Sistemine sahip olmanın araçlarından birini öğrenmiş olacaklardır.

Eğitim Yapısı

  • Önceden Ürün Kalite Planlama Döngüsü,
  • APQP nedir?
  • Ürün Kalite Planlaması sorumlulukları,
  • APQP aşamaları,
  • APQP zaman çizelgesi,
  • APQP süreçlerinin girdileri/çıktıları,
  • Kontrol Planı metodolojisi
  • Kalite kavramı

Gerekli Ön Bilgi

APQP İleri Ürün Kalite Planlaması Eğitimine katılacak olan kişilerin ISO/TS 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi Standardı konusunda bilgi sahibi olmaları gereklidir.