IATF 16949 İç Tetkikçi Eğitimi

Etkin olmayan bir iç tetkik; proses hataları, müşteri memnuniyetsizliği ve yasal şartlar uygunsuzluk gibi ciddi sonuçlara yol açabilir. Uluslararası olarak tanınan IATF 16949: 2016 ile denetim becerilerinizi optimize edin ve iç denetim yeteneklerinizi geliştirin. Etkin bir tetkiki planlama ve yerine getirme yanısıra gerektiği yerde düzeltici faaliyet raporlama ve değerlendirme konusunda güven kazanın.

 

Bu eğitim IATF 16949:2016’ya dayalı proseslerin uygunluğunun ve etkin olarak uygulamasının değerlendirilmesi ve raporlanması için gerekli becerileri geliştirir. Bu eğitimde, tetkikin başlatılması, tetkik faaliyetlerinin hazırlanması ve yürütülmesi, tetkik raporlarının düzenlenmesi ve dağıtılması ile takip faaliyetlerinin tamamlanmasının nasıl yapılacağını öğreneceksiniz.


Kimler Katılmalı

IATF 16949:2016 Otomotiv KYS’nin tetkik edilmesi, sürdürülmesi veya desteklenmesinde yer alan herkes.

İşinize Faydası

Katılımcılar aşağıdakiler için bilgi birikimine sahip olacaktır:

 • Yönetim sistemlerinin ISO 19011’e göre tetkik edilmesine yönelik kılavuzları açıklamak
 • ISO 19011 kılavuzlarını, IATF 16949 tetkiklerinde uygulamak
 • Müşteri özel şartlarının iç tetkik prosesindeki önemini açıklamak
 • Tetkik sırasında otomotiv proses yaklaşımını belirlemek

 Katılımcılar aşağıdakiler için becerilere sahip olacaklardır:

 • Tetkiki başlatmak
 • Tetkik faaliyetlerini hazırlamak
 • Proses yaklaşımını kullanarak tetkik faaliyetlerini yürütmek
 • Tetkik raporunu hazırlamak ve dağıtmak
 • Tetkiki tamamlamak
 • Tetkik takibi

Eğitim Yapısı

Bu eğitim:

 • IATF 16949:2016 tetkik faaliyetlerini hazırlamanıza, yürütmenize ve takip etmenize
 • IATF 16949:2016 Tetkiki’ nin faydaları ve gerekliliklerinin tanımlamanıza ve uygulamanıza
 • Otomotiv KYS ’ni yönetmek amacıyla bir kuruluşun yeteneğini değerlendirmek için becerileri kazanmanıza
 • Gerçeğe dayalı tetkik raporu yazmanız ve düzeltici faaliyetler konusunda destek vermenize yardımcı olacaktır. 

Gerekli Ön Bilgi

Eğitime katılmadan önce, minimum aşağıdaki yeterliliklere sahip olmanız gerekmektedir:

 • Risk temelli düşünme
 • Tetkik kapsamı ile ilgili uygulanabilir ISO 9001 ve IATF 16949 şartlarını anlama (bu eğitim için: tüm şartlar)
 • Tetkik kapsamı ile ilgili uygulanabilir temel araç (core tool) şartlarını anlama