ISO/IEC 27001 Revizyonu

Uluslararası takdir gören bilgi güvenliği yönetim standardı (ISO/IEC 27001) revize edilmekte olup, şirketlerin bugün karşılaştıkları konu ve güçlükleri kapsaması için  ISO 27002 'Bilgi Güvenliği Yönetimi Uygulama Esasları' ile birlikte kamuoyu görüşlerine açılmıştır.

ISO/IEC 27001 standardının 2005 yılında yayımlanmasından sonra bilgi teknolojileri dünyasında çok şey değişti.


Yeni standart taslağı tüm yeni yönetim sistemi standartlarının paylaştığı yüksek düzeyli yapı kullanılarak yazıldı. Bu özellik birden fazla yönetim sistemi kullanıldığı durumlarda kolay entegrasyona izin verecektir.

Revize standart taslağı, standardın nihai durumunun biçimlenmesine yardımcı olmak için BK hissedarlarının yorumlar yapıp öneriler getirebileceği BSI Taslak Gözden Geçirme Sisteminde bulunabilir.

Diğer değişiklikler kaldırılan ya da yeniden ifade edilen bazı kontrolleri ve eklenen kimi gereği içerir.