ISO/IEC 27001:2022 İç Tetkikçi Eğitimi

ISO 27001:2022 Bilgi Güvenliği İç Tetkikçi Eğitimi, tetkiklerin planlanmasında, uygulanmasında ve raporlanmasında kuruluşlara yön göstermektedir. Bilgi güvenliği, bir kuruluşun müşterilerine ürün ve hizmet sunmasını etkileyebilecek önemli bir iş süreci olarak tanınmaktadır. Doğru ve etkin bir biçimde yönetilmediği taktirde, kazancı doğrudan etkileyebilmektedir.

Bir kuruluşun, bilgi güvenliğini tüm yönleriyle değerlendirebilmek için gerekli uzmanlık  seviyesindeki pratik bilgi ve beceriler, öğrenilebilir ve kazanılabilir yeteneklerdir.

Bu iki günlük eğitim, tetkik sürecinin tüm yönlerini katılımcılara aktarmaktadır.

Eğitim Yapısı

  • ISO/IEC 27001:2022 standardını anlamanın, tetkikler için nasıl bir temel oluşturduğunun gösterilmesi
  • Katılımcılar, seanslar ve alıştırmalar ile şu tetkik aşamalarını belirleyebilecektir:
  • Tetkik prensipleri
  • Bir tetkik programının yönetilmesi
  • Tetkik aktiviteleri
  • Tetkikin başlatılması
  • Tetkik için hazırlanma
  • Tetkikin yapılması
  • Tetkikin sonlandırılması
  • Tetkikin takibi