ISO/IEC 27001:2022 Uygulama Eğitimi

Son zamanlarda görülen üst düzey bilgi güvenliği ihlalleri, bunların sonucunda yaşananlar ve bilginin değeri, kuruluşların bilgilerini korumaya yönelik giderek artan ihtiyacı gündeme getirmiştir. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS), kişileri, süreçleri ve Bilgi Yönetimi Güvenlik Sistemlerini kapsayan, kuruluşun hassas yapıdaki bilgilerinin güvenliğinin yönetimini sağlayan, kontrollü bir yaklaşımdır.

 

 


Bu eğitimin amacı, katılımcılara, ISO 27001 şartlarına uygun ve ISO 27001’in sertifikasyon kriterlerini karşılayan bir BGYS uygulaması için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

Eğitim Yapısı

 • Bilgi Güvenliğinin geçmişi
 • Bilgi Güvenliği politikasının kapsamının belirlenmesi
 • Bilgi varlıklarının tanımlanması
 • Bilgi varlıklarının değerinin belirlenmesi
 • Risk ve etkilerin belirlenmesi
 • Kontrol hedeflerinin ve kontrollerin tanımlanması
 • Politikaların tanımlanması ve uygulanması
 • Politikaların, standartların ve prosedürlerin oluşturulması ve uygulanması
 • BGYS belgeleme gerekliliklerinin tamamlanması
 • Belgelendirme süreci
 • Bir BGYS Projesi Uygulama Planının oluşturulması

  Son zamanlarda görülen üst düzey bilgi güvenliği ihlalleri, bunların sonucunda yaşananlar ve bilginin değeri, kuruluşların bilgilerini korumaya yönelik giderek artan ihtiyacı gündeme getirmiştir. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS), kişileri, süreçleri ve Bilgi Yönetimi Güvenlik Sistemlerini kapsayan, kuruluşun hassas yapıdaki bilgilerinin güvenliğinin yönetimini sağlayan, kontrollü bir yaklaşımdır.

   

  Bu eğitimin amacı, katılımcılara, ISO 27001 şartlarına uygun ve ISO 27001’in sertifikasyon kriterlerini karşılayan bir BGYS uygulaması için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır.