ISO 27001:2022 Baş Tetkikçi Eğitimi (CQI ve IRCA Onaylı)

Tetkik, tüm yönetim sistemlerinin başarısı için kritiktir. Bu nedenle, ağır sorumlulukları, zorlu engelleri ve karmaşık problemleri beraberinde taşır. Bu 5 günlük yoğunlaştırılmış eğitim, BGYS tetkikçilerini bir Tetkik Planını yönetmek, planlamak, idare etmek ve uygulamak üzere yetiştirmektedir. Ayrıca katılımcıları, belgelendirme için çalışan kişilere pratik yardım ve bilgiler verebilmeleri için yetkilendirir ve 2.taraf tetkiklerin (tedarikçi ve taşeronlar) yürütülmesi için gerekli bilgi ve becerileri sağlar. 

 

 

Eğitim Yapısı

Aşağıdaki başlıkları içeren konu anlatımları, grup alıştırmalarının ve canlandırmaların bir birleşimi şeklindedir: 

Aşağıdaki maddelerin amacının ve işinize olan faydalarının açıklanması:

  • Bir BGYS’nin;
  • BGYS standartlarının;
  • Yönetim sistemi tetkikinin;
  • Üçüncü taraf belgelendirmenin.
  • Bir tetkikçinin, bir Bilgi Güvenliği YS tetkikini ISO 19011 (ve gerekiyorsa ISO 17021) standardına uygun olarak planlama, yürütme, raporlama ve takibini yapmadaki görevini açıklamak.

Aşağıda belirtilenleri yapmak için becerilere sahip olunması:

Bir BGYS’nin ISO/IEC 27001/2, ISO 19011 (ve gerekiyorsa ISO 17021) standartlarına uygunluğunu (veya tersini) ortaya koymak için bir tetkiki

  • Planlama;
  • Yürütme;
  • Raporlama;
  • Takibini yapma