ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetiminin Uygulanması

ISO 22301 gerekliliklerini anlamak için zaman yatırımı yaptınız. Şimdi ISO 22301 standardına uyumlu iş sürekliliği yönetim sistemini kurarak kendi kurumunuza uygulayabilirsiniz. Bizimle işbirliği yapın ve en kritik iş işlevlerinizi belirleyip koruyun, şirketinize gelecek riskleri en aza karşıdan yükleyin ve uzun vadeli başarıyı teminat altına alın.


ISO 22301i Uygulamak için Temel İpuçları

 1. Üst yönetimin katılımını ve desteğini alın.
 2. Bütün işe iyi bir iç iletişimle başlayın.
 3. Mevcut iş sürekliliği yönetim sistemini ISO 22301 gereklilikleriyle karşılaştırın.
 4. Mevcut iş süreklilik yönetimi süreçleriyle ilgili müşteri ve tedarikçi geri bildirimi edinin.
 5. En iyi sonuçları almak için bir uygulama ekibi oluşturun.
 6. Görevleri, sorumlulukları ve zaman çizelgelerini hazırlayıp paylaşın.
 7. ISO 22301 standardının temel ilkelerini şirketinize uyarlayın.
 8. Eğitim ve teşviklerle personeli katılıma özendirin.
 9. ISO 22301 bilgisini paylaşın ve personeli şirket içi denetçi olarak eğitim almaya teşvik edin.
 10. Sürekli geliştiğinden ve etkin kaldığından emin olmak için ISO 22301 sisteminizi düzenli olarak gözden geçirin.

ISO 22301 Uygulamasına Yönelik Eğitimler

İş Sürekliliği Yönetim Sisteminizi uygulamada yardımcı olmak üzere geliştirilmiş eğitimlerimizden birine katılarak tecrübenizi geliştirin.


BSI doğrulamamız nasıl yapılır?

PAS 2060 standardı, karbon nötrlüğü kanıtlamak için dört aşamalı bir süreci belirtir. Bu süreç şunları içerir:

 • Hassas ölçüm verilerine dayanarak sera gazı emisyonlarının değerlendirilmesi
 • Hedef odaklı bir karbon yönetimi planıyla emisyonların azaltılması
 • Genellikle karbon kredisi satın alarak fazla emisyonların dengelenmesi
 • Gerekli açıklayıcı beyanlar ve kamu açıklamalarıyla belgelendirme ve doğrulama.

 

Kuruluşunuz, PAS 2060 için bağımsız BSI doğrulamasıyla bu gereksinimleri karşıladığını kanıtlayabilir. Kuruluşunuzun performansını ve dayanıklılığını arttırırken sürdürülebilirlik konusunda ciddi olduğunuzu, iklim değişikliği sorununa yanıt verdiğinizi ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine katkıda bulunduğunuzu gösterebilirsiniz.