ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetimine Giriş

Kazalar ve aksaklıklar asla benim başıma gelmez demeyin ve bir ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi ile (İSYS) bunlara hazırlıklı olun. İşinizin sorunsuz gidişini tehdit edecek riskleri yönetmek ve bir aksama halinde ayakta kalmasını sağlamak için standardı kurumunuza nasıl uyarlayabileceğinizi keşfedin.


ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetimi Nedir?

ISO 22301 uluslararası iş sürekliliği standardı olup bir İngiliz standardı olan BS 25999 ve diğer bölgesel standartların başarısını temel alır. Kurumları muhtemel aksamalardan korumak üzere geliştirilmiştir.  Bu aksamalar aşırı olumsuz hava koşullarını, yangın, su baskını, doğal afet, hırsızlık, BT kesintisi, personel hastalığı veya terör saldırısını içerir. ISO 22301 yönetim sistemi işinizle ilgili tehditleri ve etkileyebilecekleri kritik işlevleri belirlemenize yardım eder. Ve işinizin durma noktasına gelmemesini sağlayacak planları önceden geliştirmenizi sağlar.


ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetiminin Avantajları Nelerdir?

  • Şirketiniz için mevcut ve gelecek tehditleri belirleyin.
  • Kazaların etkisini en aza indirmek için proaktif bir yaklaşım benimseyin.
  • Kriz dönemlerinde kritik işlevlerin sağlam ve çalışır olmasını sağlayın.
  • Kazalar sırasında kesinti sürelerini en aza indirin ve toparlanma süresini iyileştirin
  • Müşterilerinize, tedarikçilerinize ve teklif taleplerine esnek olabileceğinizi kanıtlayın.


ISO 22301'e Başlamanızı Sağlayacak Eğitim Programları

ISO 22301 iş sürekliliği standardı her sektörde, her boyutta kuruluşa uygulanabilir. Ve eğitim programımız her seviyede deneyim düzeyine göre hazırlanmıştır.


BSI doğrulamamız nasıl yapılır?

PAS 2060 standardı, karbon nötrlüğü kanıtlamak için dört aşamalı bir süreci belirtir. Bu süreç şunları içerir:

  • Hassas ölçüm verilerine dayanarak sera gazı emisyonlarının değerlendirilmesi
  • Hedef odaklı bir karbon yönetimi planıyla emisyonların azaltılması
  • Genellikle karbon kredisi satın alarak fazla emisyonların dengelenmesi
  • Gerekli açıklayıcı beyanlar ve kamu açıklamalarıyla belgelendirme ve doğrulama.

 

Kuruluşunuz, PAS 2060 için bağımsız BSI doğrulamasıyla bu gereksinimleri karşıladığını kanıtlayabilir. Kuruluşunuzun performansını ve dayanıklılığını arttırırken sürdürülebilirlik konusunda ciddi olduğunuzu, iklim değişikliği sorununa yanıt verdiğinizi ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine katkıda bulunduğunuzu gösterebilirsiniz.