ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Uygulama Eğitimi

Verimli bir iş sürekliliği yönetim sistemine sahip olan kuruluşlar, işlerinin sürekliliğini kesintiye uğratan olumsuz durumlarda hem müşterilerini elde tutma, hem de itibarını koruma konusunda her zaman rakiplerinden bir adım önde olurlar. Başarının birinci adımı iş sürekliliği yönetim sistemini kuruluş içinde etkin ve verimli bir şekilde uygulamaktır.

Ancak bu konuda önemli soru şudur: ISO 22301 İş Sürekliliği yönetim sistemini kurmayı ne zaman ve nasıl planlamaktasınız?

 

İşte bu eğitimde ISO 22301 konusunda uzman eğitmenlerimiz, iş sürekliliği yönetim sisteminin  uygulama aşamalarını size adım adım örnek alıştırmalarla anlatacaktır. Uygulama adımlarını öğrenmenin yanı sıra, bu yönetim sistemine neden gereksinim duyulduğunu da uzman bir bakış açısıyla edineceksiniz.


Kimler Katılmalı

 • İş Sürekliliği Yöneticileri, Risk Yöneticiler, BT Müdürleri, IT Yöneticileri veya Danışmanlar
 • ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi’ne dayalı iş sürekliliği sistemlerini geliştirmekle, çalıştırmakla ve/veya idame ettirmekle ilgili katılımcılar
 • İş Sürekliliği Yönetim Sistemi konusunda ilgili herkes

İşinize Faydası

 • Kuruluşunuzu beklenmedik olaylara karşı korumak,
 • Müşterilerin kuruluşunuza olan güvenini artırmak,
 • İş Sürekliliği ve ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi konusundaki uzmanlığınızı artırmak,
 • İş Sürekliliği Yönetimi Sistemini hayata geçirmek.

Eğitim Yapısı

 • İş Sürekliliği Yönetim Sisteminin kapsamının tespiti
 • İş Sürekliliği Yönetim Sistemi politikası, amaçları ve işlemleri planlaması
 • Adım adım İş Sürekliliği Yönetim Sisteminin uygulanışı
 • ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi standartının gerektirdikleri, genel yapısı ve amaçlarının uygulama sürecinde açıklanması
 • İş Sürekliliği Yönetim Sistemi planı hazırlanması
 • ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi belgelendirme sürecine hazırlık (uygulanabilir ise)

Gerekli Ön Bilgi

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Uygulama Eğitimi'ne katılmak için herhangi bir ön bilgi gerekmemektedir ancak ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi standardının eğitimden önce incelenmesi katılımcılar için faydalı olacaktır.