ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi

Etkili bir İş Sürekliliği Yönetim Sistemine sahip bir kuruluş, beklenmeyen kesintilerle karşılaştığında, sadece müşterilerini tutma ve itibarını koruma konusunda yarar sağlamaz, ayrıca benzer zorluklara karşı rakipleri karşısında kendini geliştirir.

Bu tarz durumlarda İş Sürekliliği Yönetim Sisteminin önemi ortaya çıkar. Sürekli gelişime dayanan temelleri ile, iç tetkik süreci, kuruluşunuza kriz durumlarına karşı güçlü bir hazırlık anlayışı sunar. İç tetkikler ayrıca bağımsız denetimlere yardımcı olur. Dolayısıyla, iç denetiminiz ne kadar iyi olursa, İş Sürekliliği Yönetim Sisteminiz de o kadar iyi olur. Yüksek kalitede bir iç denetime ne kadar hazırsınız? Bu eğitim esnasında, bir iç tetkiki başarıyla tamamlayabilecek kadar yetenek ve bilginizi geliştireceksiniz. Pratik uygulamalarla beraber, grup aktiviteleri ile hem tetkik deneyimi yaşayacak, hem de ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi gereksinimlerini öğreneceksiniz.


Kimler Katılmalı

 • İş Sürekliliği Yöneticileri, Risk Yöneticiler, BT Müdürleri, IT Yöneticileri veya Danışmanlar
 • ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi'ne dayalı iş sürekliliği sistemlerini geliştirmekle, çalıştırmakla ve/veya idame ettirmekle ilgili katılımcılar
 • İş Sürekliliği Yönetimi Sistemine henüz başlayan İç ve Dış Tetkikçiler
 • İş Sürekliliği Yöneim Sistemi konusunda ilgili herkes

İşinize Faydası

 • İş Sürekliliği Yönetimi Sisteminin yararlılığını tespit etmek,
 • Müşterilerin kuruluşunuza olan güvenini artırmak,
 • Kuruluşunuzun faaliyetlerine katma değer sağlamak,
 • Bağımsız Denetim için hazırlanmak,
 • ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi tetkik yeteneğinizi geliştirme,

Eğitim Yapısı

 • ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi gereksinimlerinin açıklanması
 • İş Sürekliliği Yönetim Sistemi için bir tetkik planlaması
 • Bir İş Sürekliliği Yönetim Sistemini tetkik etmek
 • Tetkik bulgularını açıklamak ve sunmak
 • Tetkik sonrası takip ve kapanışı gerçekleştirmek

Gerekli Ön Bilgi

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi'ne katılmak için herhangi bir ön bilgi gerekmemektedir ancak ISO 22301 standardının eğitimden önce incelenmesi faydalı olacaktır.