ISO 22301 Baş Tetkikçi Eğitimi (CQI ve IRCA Onaylı)

Müşterileriniz ve paydaşlarınız beklenmedik olaylara karşı her zaman planlı ve hazırlıklı olmanızı beklerler. ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi (İSYS), beklenmedik olaylara karşı kuruluşunuzun dayanıklı ve hazırlıklı olmasına yardımcı olacak ve operasyonlarınıza kesintisiz bir şekilde devam edebilmenizi sağlayacak kabiliyeti organizasyonunuza kazandıracaktır.

İSYS’nin tam potansiyelini ortaya koyabilmek için, kuruluşunuz ayrıntılı tetkikler yaparak kriz durumlarında dayanıklı ve uygulanabilir olmaya devam ettiğini garanti altına almalıdır. Ayrıca bağımsız tetkikler ve nasıl yürütüldükleri hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak isteyebilirsiniz. Bir tetkiki yönetebilir misiniz?

ISO 22301 Baş Tetkikçi Eğitimi, bağımsız tetkik prensipleri ve uygulamaları üzerinde durarak, bir İSYS tetkikini yönetebilmek için gerekli olan bilgi ve becerilerinizi geliştirecektir. Bu eğitimde uzman bir eğitmen tarafından yönetilen uygulamalı alıştırmalar ve grup çalışmaları kullanılarak, planlama aşamasından sonuçların raporlanması aşamasına kadar tüm tetkik süreci boyunca size kılavuzluk edecek bilgiler verilecektir.


Kimler Katılmalı

 • İş Sürekliliği Yöneticileri, Risk Yöneticiler, IT Yöneticileri veya Danışmanlar
 • ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi’ne dayalı iş sürekliliği sistemlerini geliştirmekle, çalıştırmakla ve/veya idame ettirmekle ilgili kişiler
 • İş Sürekliliği Yönetim Sistemi standardını bilen ve bu konuda 3. taraf tetkik yapmak isteyen profesyoneller

İşinize Faydası

 • İş Sürekliliği Yönetim Sisteminizin etkinliğini ortaya koymak,
 • Müşterilerin kuruluşunuza olan güvenini artırmak,
 • Kuruluşunuzun faaliyetlerine katma değer sağlamak,
 • Bir tetkik ekibi yönetmek,
 • Bağımsız tetkik için hazırlanmak,
 • Bağımsız tetkik yönetmek,
 • ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi tetkik becerilerinizi ve Baş Tetkikçi konusunda uzmanlığınızı artırmak.

Eğitim Yapısı

 • ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi gereksinimlerinin açıklanması
 • İş Sürekliliği Yönetim Sistemi için bir tetkik planlaması
 • Bir İş Sürekliliği Yönetim Sistemini tetkik etmek
 • Tetkik bulgularını açıklamak ve sunmak
 • Tetkik sonrası takip ve kapanışı gerçekleştirmek

Gerekli Ön Bilgi

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi şartları hakkında bilgi ve aşağıdaki iş sürekliliği yönetimi prensipleri ve kavramları hakkıında bilgi;

 • Bir İş Etki Analizi’nin amacı ve faydalar
 • Risk değerlendirme ve risk analizinin esaslar
 • Tipik İş Sürekliliği Stratejileri
 • İş sürekliliği müdahale seçenekleri
 • İSYS performans ölçütleri, izleme ve performans ölçümü
 • Tatbikat ve test yöntemleri

Eğitim süresince katılımcıların performansı sürekli izlenecek ve eğitim sonrası yapılacak sınavla birlikte değerlendirilerek başarılı olanlara "Başarı Belgesi", diğer katılımcılara 'Katılım Belgesi' verilecektir.“Katılım Belgesi” alan katılımcılar, sınav tarihinden itibaren, en geç 1 sene içerisinde, sınavı 1 kez daha tekrar edebilirler. IRCA kayıtlı eğitimlerde katılımcı sayısı 1 eğitmen için, minimum 4 kişi maksimum 10 kişi ile sınırlıdır. 


Bu eğitim International Register of Certificated Auditors (IRCA) tarafından onaylanmıştır ve IRCA İş Sürekliliği Yönetim Sistemi (İSYS) Tetkikçi Sertifikasyonu için eğitim şartlarını karşılamaktadır.

*IRCA : International Register of Certificated Auditors