CQI ve IRCA Onaylı ISO 22301 Baş Tetkikçi Eğitimi (2299)

Müşterileriniz ve paydaşlarınız beklenmedik olaylara karşı her zaman planlı ve hazırlıklı olmanızı beklerler. ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi (İSYS), beklenmedik olaylara karşı kuruluşunuzun dayanıklı ve hazırlıklı olmasına yardımcı olacak ve operasyonlarınıza kesintisiz bir şekilde devam edebilmenizi sağlayacak kabiliyeti organizasyonunuza kazandıracaktır.

 

 


İSYS’nin tam potansiyelini ortaya koyabilmek için, kuruluşunuz ayrıntılı tetkikler yaparak kriz durumlarında dayanıklı ve uygulanabilir olmaya devam ettiğini garanti altına almalıdır. Ayrıca bağımsız tetkikler ve nasıl yürütüldükleri hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak isteyebilirsiniz. Bir tetkiki yönetebilir misiniz?

ISO 22301 Baş Tetkikçi Eğitimi, bağımsız tetkik prensipleri ve uygulamaları üzerinde durarak, bir İSYS tetkikini yönetebilmek için gerekli olan bilgi ve becerilerinizi geliştirecektir. Bu eğitimde uzman bir eğitmen tarafından yönetilen uygulamalı alıştırmalar ve grup çalışmaları kullanılarak, planlama aşamasından sonuçların raporlanması aşamasına kadar tüm tetkik süreci boyunca size kılavuzluk edecek bilgiler verilecektir.

Eğitim Yapısı

  • ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi gereksinimlerinin açıklanması
  • İş Sürekliliği Yönetim Sistemi için bir tetkik planlaması
  • Bir İş Sürekliliği Yönetim Sistemini tetkik etmek
  • Tetkik bulgularını açıklamak ve sunmak
  • Tetkik sonrası takip ve kapanışı gerçekleştirmek