ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Uygulama Eğitimi

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri Standardı, Gıda Endüstrisi için hazırlanmış uluslararası bir standarttır. Bu standart, tedarik zincirinin tüm safhalarında gıda güvenliği yönetiminin şartlarını uyumlu hale getirmeyi amaçlar.

Bu 2 günlük eğitim, gıda güvenliği yönetim sistemi standardının şartlarını yorumlamanızı ve kuruluşunuzda bunları uygulayabilmenizi sağlar.

Eğitim Yapısı

  • Temel gıda güvenliği kavramlarının tanımlanması,
  • Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi genel şartları,
  • Gıda Güvenlik Sistemi yönetsel gereklilikleri,
  • Ön gereksinim programları,
  • Tehlike analizleri,
  • Operasyonel ÖGP ve HACCP planlarının oluşturulması,
  • Uygun olmayan ürünün kontrolü,
  • Gıda Güvenlik Yönetim Sisteminin doğrulama, geçerli kılma ve sürekli iyileştirilmesi,
  • Grup çalışmaları ve örnekler.