ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Farkındalık Eğitimi

Hiçbir kuruluş, gıda güvenliği ile ilgili yasal yükümlülüklerini göz ardı edemez. Başarılı bir gıda güvenliği yönetiminin anahtarı ise etkili bir yönetim sisteminin geliştirilmesidir. ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri Standardı, tedarik zincirinin tüm safhalarında gıda güvenliği yönetiminin şartlarını uyumlu hale getirmeyi amaçlar.

Bu 1 günlük eğitim, size ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetimi Standardını tanıtır ve daha detaylı iki günlük uygulama ve iç tetkik eğitimi için mükemmel bir temel oluşturur.


Kimler Katılmalı

  • Mevcut yönetim sistemlerini, gıda güvenliğini da kapsayacak şekilde genişletmek isteyen yöneticiler,
  • ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin kurulması, uygulanması, iyileştirilmesi ve izlenmesinde rol alacak olan personel.

İşinize Faydası

  • ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, Gıda Endüstrisi için uluslararası çapta tanınan tek standarttır, çiftçilerden yemek servisine kadar gıda zincirindeki tüm kurumları kapsar ve gıda güvenliği yönetimi sisteminin şartlarını tanımlar.
  • ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin tanıtımı, doküman yapısının ve sistem prensiplerinin anlatılması.

Eğitim Yapısı

  • Gıda güvenliği kavramı ve tarihsel gelişimi
  • ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi'nin yararları
  • ISO 22000’in Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerindeki yerinin anlaşılması
  • ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standardının temel prensipleri
  • ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standart maddeleri
  • Grup çalışmaları ile standardın gerekliliklerinin pekiştirilmesi

Gerekli Ön Bilgi

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Gereklilikler Eğitimi'ne katılmak için herhangi bir ön bilgi gerekmemektedir.