ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Gereklilikler Eğitimi

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (GGYS) ile sürekli iyileştirmeyi kuruluşunuzun kalbine nasıl yerleştireceğinizi öğrenin. Revize edilen standart, stratejik yönlerini uyumlandırmak ve gıda güvenliğ performansını iyileştirmeye odaklanmayı arttırmak açısından kuruluşlar için bir fırsattır.

Etkin bir yönetim sisteminin yapısını ve gerekliliklerini ve bunun sizin için ne anlam ifade ettiğini belirleyin. Gıda güvenliği yönetim sistemleri ve temel kavramları ile ISO 22000, temel terimler, tanımlar ve ISO’nun standartlaştırılmış yüksek seviye yapısı hakkında kapsamlı fikir sahibi olun. Standardın temel kavramlarını ve prensiplerini yorumlamayı ve kuruluşunuzun mevcut proseslerine uygulamayı öğreneceksiniz.

Eğitimin amacı, aşağıdakileri kolaylaştıran bir çerçeve sağlayarak, bir kuruluşta etkin gıda güvenliği yönetimi hakkında bilgi sahibi olmaktır:

 • İnteraktif iletişim
 • Sistem yönetimi
 • Ön gereksinim programları
 • Tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları (HACCP) prensipleri
 • Gıda güvenliği performansının proaktif olarak iyileştirilmesi

Yüksek etkiye sahip hızlandırılmış öğrenme yaklaşımımız, bilgilerin kalıcılığını ve becerilerin uygulanmasını iyileştirerek öğrenmeyi arttırmaktadır. Bu eğitim, materyalleri daha iyi anlamayı ve iş performansınıza daha fazla etki etmeyi sağlayan, alıştırma temelli bir eğitimdir.


Kimler Katılmalı

 • Bir ISO 22000 gıda güvenliği yönetim sisteminin planlanması, uygulanması, sürdürülmesi, yönetilmesi veya tetkik edilmesinde yer alan herkes

İşinize Faydası

Bu eğitim, ISO 22000 gıda güvenliği yönetim sistemine sahip kuruluşların aşağıdakiler ile ilgili gerekliliklerini anlamanıza yardımcı olacaktır:

 • Sürekli olarak müşteri şartlarını ve uygulanabilir yasal ve düzenleyici şartları karşılayan güvenli gıdalar ve hizmetler sağlama yeteneği
 • Hedefleri ile ilgili risklerin ele alınması
 • Söz konusu gıda güvenliği yönetim sistemi gerekliliklerine uygunluğu gösterme yeteneği

Eğitim Yapısı

Bu eğitimi tamamladığınızda:

 • Bir Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin (GGYS) ne olduğunu
 • Bir GGYS’nin, bir kuruluş için neden önemli olduğunu ve faydalarını
 • ISO 22000:2018’in tarihçesini ve istenen çıktılarını
 • Kullanılan terimleri ve tanımları
 • ISO 22000:2018’in temel kavramlarını ve yapısını
 • ISO 22000:2018’in temel gerekliliklerini

öğrenmiş olacaksınız.

Gerekli Ön Bilgi

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Gereklilikler Eğitimi'ne katılmak için herhangi bir ön bilgi gerekmemektedir.