ISO 14046 Su Ayak İzi – İlkeler ve Gereklilikler

Kaynaklara yönelik artan talebin ve giderek azalan su miktarının ışığında, su kullanımı ve yönetimi her şirket için düşünülmesi gereken bir kilit konudur. Su yönetimine yerel, bölgesel ve küresel düzeylerde gerek vardır ve bu da tutarlı bir değerlendirme yöntemi gerektirir. ISO 14046 bu tutarlılığı sağlayacak ve su ayak izi sonuçlarına inanılırlık kazandıracak yeni su ayak izi standardıdır.


ISO 14046 Nedir?

ISO 14046, su ayak izlerini değerlendirmek ve raporlamak konusundaki ilkeleri, gereklilikleri ve kılavuzları tanımlayan uluslararası bir standarttır. Yaşam döngüsü değerlendirmelerini temel alarak ürünlere, yöntemlere ve kuruluşlara uygulanır. ISO 14046 su ayak izini münferit bir değerlendirme, ya da daha kapsamlı bir değerlendirmenin parçası olarak hesaplamak ve raporlamak için koşulları ve esnekliğini sağlar.


Su Ayak İzi ve ISO 14046 Nedir?

Su ayak izi, buharlaşma da dahil olmak üzere kuruluşların ürün, hizmet ve süreçlerinin tüm yaşam döngüsünde kullanılan temiz su kaynaklarının kullanım miktarının ölçümüdür. ISO 14046 Su Ayak İzi Standardı uluslararası bir standarttır ve bir organizasyonun suyla ilgili potansiyel çevre etkilerini değerlendirmesini sağlar. Bu değerlendirmeyi tüm çevresel etkilerin hesaba alındığı bir yaşam döngüsünün bir parçası olarak yapma imkanını verir.


ISO 14046 Standardının Avantajları Nedir?

  • Gelecekte su kullanımınıza yönelecek riskleri değerlendirin ve hazırlanın
  • Su kullanımınızın çevresel etkilerini düşürme yöntemlerini belirleyin
  • Ürüni yöntem ve kurum düzeylerinde verimi arttırın
  • Endüstri ve idareyle bilgi ve en iyi uygulama paylaşımına gidin
  • Müşterilerin daha çok çevre sorumluluğuna yönelik beklentilerini karşılayın