ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin Uygulaması | BSI Group

ISO 14001 standardını işinize uygulayarak geleceğinizi planlayın. Atıkları ortadan kaldıracak ve yeni iş fırsatlarını çoğaltacak bir çevre yönetim sistemi oluşturmak için bizimle işbirliği yapın.


Uygulama için Hazır mısınız?

Etkin çevre yönetimi bütün şirketinizi kapsayan bir anlayışla daha da kolaylaşır. İster büyük, ister küçük, bütün kuruluşların çevre planlarında farklı aşamalarda olacaklarının bilincindeyiz. Bunun için ihtiyacınıza uygun hizmet paketleri sunuyoruz. Bir ISO 14001 hizmet paketi şirketinizin dünya standardında çevre yönetimine ulaşmak için gerek duyacağı hizmetleri kapsayabilir; böylelikle gerek duymadığınız hizmetlerin bedeli ödenmez, belirli engellerin üstesinden gelinir.

Mevcut veri ve sistemlerinizle uygun çalışacak bir ISO 14001 Proje Planı oluşturmanıza yardım ederiz. Ve uygulama süreci boyunla bütün şirketinize kılavuzluk hizmeti vereceğiz.


ISO 14001 Uygulaması için Temel İpuçları

 1. Üst yönetimden katılımını ve desteğini.
 2. Bütün sürece iyi bir iç iletişimle başlayın.
 3. Mevcut kalite sistemlerinizi ISO 14001 gereklilikleriyle karşılaştırın.
 4. Mevcut çevre yönetimiyle ilgili müşteri ve tedarikçi geri bildirimi edinin.
 5. En iyi sonuçları almak için bir uygulama ekibi oluşturun.
 6. Görevleri, sorumlulukları ve zaman çizelgelerini hazırlayıp paylaşın.
 7. Çevre yönetiminin temel ilkelerini şirketinize uyarlayın.
 8. Eğitim ve teşviklerle personeli katılıma özendirin.
 9. ISO 14001 bilgisini paylaşın ve personeli şirket içi denetçi olarak eğitim almaya teşvik edin.
 10. Sürekli iyileşmelerden emin olmak için ISO 14001 sisteminizi düzenli olarak gözden geçirin.


ISO 14001 Çevre Yönetimi Eğitimleri

ISO 14001'i tam anlamanızı sağlamak için hızlandırılmış öğrenme yöntemleri kullanıyoruz. Ayrıca, eğitiminize sınıf eğitimleri, workshoplar ve grup çalışmaları bütünlüğü ile bir boyut kazandırıyoruz.


BSI doğrulamamız nasıl yapılır?

PAS 2060 standardı, karbon nötrlüğü kanıtlamak için dört aşamalı bir süreci belirtir. Bu süreç şunları içerir:

 • Hassas ölçüm verilerine dayanarak sera gazı emisyonlarının değerlendirilmesi
 • Hedef odaklı bir karbon yönetimi planıyla emisyonların azaltılması
 • Genellikle karbon kredisi satın alarak fazla emisyonların dengelenmesi
 • Gerekli açıklayıcı beyanlar ve kamu açıklamalarıyla belgelendirme ve doğrulama.

 

Kuruluşunuz, PAS 2060 için bağımsız BSI doğrulamasıyla bu gereksinimleri karşıladığını kanıtlayabilir. Kuruluşunuzun performansını ve dayanıklılığını arttırırken sürdürülebilirlik konusunda ciddi olduğunuzu, iklim değişikliği sorununa yanıt verdiğinizi ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine katkıda bulunduğunuzu gösterebilirsiniz.