ISO 14001:2015 Baş Uygulayıcı Eğitimi

Bu eğitim ISO 14001 gereklilikler ve uygulama eğitimlerimizin içeriklerini birleştirmektedir. Böylece katılımcılara standartla ilgili derinlemesine bir kavrayış sağlayacaktır. Standardı kuruluşunuzda uygulamak için en iyi uygulama metotlarını sağlayacak olan bu eğitim, katılımcılara liderlik, yönetimin etkin delegasyonu, problem çözme ve motivasyon gibi sosyal becerileri öğreterek etkinliği güvence altına alacaktır. Eğitim sonunda bir sınav gerçekleşecektir.

Kimler Katılmalı

 • ISO 14001:2015 yönetim sisteminin yönetilmesi ve uygulanmasından sorumlu kişiler 

Ne öğreneceğim?

 • Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) nedir?
 • ÇYS bir kuruluş için neden önemlidir ve bir ÇYS’nin faydaları nelerdir
 • ISO 14001:2015’in geçmişi
 • ISO 14001:2015’in temel kavramları, prensipleri ve yapısı
 • Kullanılan terimler ve tarifler
 • ISO 14001:2015’in temel gereklilikleri
 • PUKÖ döngüsünü takip ederek ISO 14001:2015’in uygulanması için tipik çerçeveyi anlamak
 • ISO 14001:2015’in temel kavramlarını ve şartlarını uygulama bakış açısı ile yorumlamak
 • Etkin bir ÇYS uygulamasının bir kuruluşa olan faydalarını belirlemek
 • Bir kuruluşun ISO 14001:2015’e göre mevcut durumu ile ilgili referans çizgisi gözden geçirmesi yapmak
 • ISO 14001:2015’in temel kavramlarını uygulamak
 • ISO 14001:2015’in temel şartlarını uygulamak

Uygulama projesinin yönetilmesi, destek ve planlama araçları; etkin delegasyon ve motivasyon dahil olmak üzere, iyi uygulamalara dayanarak, liderlik becerilerini belirlemek 

Eğitim Sonunda

Eğitimi tamamladığınızda, uluslararası tanınırlığa sahip bir BSI Eğitim Akademisi Sertifikasına sahip olacaksınız.

Eğitimin Faydası

 • 14001 şartları ile ilgili derinlemesine bilgi kazanmak
 • Bu bilgi birikimini kuruluşunuzda uygulamak için güven kazanmak
 • Detaylı bir boşluk analizi yapabilmek ve proje planı hazırlayabilmek
 • Etkin uygulama için her maddenin ne gerektireceğini bilmek
 • Kuruluşunuz içerisinde ISO 14001:2015 yönetim sisteminin etkin olarak uygulanmasını etkin bir şekilde yönetmek için sosyal ve yönetim becerileni geliştirmek

Eğitim sonunda sınavı tamamlayarak bilgi birikiminizi kanıtlamak