ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Uygulama Eğitimi

Kuruluşlar, operasyonlarının, ürünlerinin ve hizmetlerinin çevresel etkileri konusunda daha bilinçli hale geldiler. Uluslararası bilinirliği olan Çevre Yönetim Sistemi ile, uzun dönem karlılığınızı artırma size gelecekteki sürekliliği sağlamanız açısından faydalı olacaktır.  ISO 14001:2015’e dayalı bir çerçeve uygulamak, kuruluşunuzun çevresel etkilerini azaltma ve operasyon verimliliğini arttırma imkanı verir.

 

 

Kuruluşunuzun şu anki pozisyonunun tetkik edilmesi ve ISO 14001:2015 gerekliliklerinin uygulanması için, temel çizgisinin gözden geçirilmesine yönelik yetenekleri kazanmanıza yardımcı olur. Adım-adım yaklaşımını kullanarak , uygulama planını nasıl geliştireceğinizi, gerekli dokümanları nasıl oluşturacağınızı , ÇYS’ nizin izlenmesi ve sürekli kalite iyileştirmeye ulaşmanın nasıl yapılacağını öğreneceksiniz. 

Eğitim Yapısı

  • PUKÖ döngüsünü takip ederek ISO 14001:2015’in uygulanması için tipik bir çerçeve
  • Uygulama açısından ISO 14001:2015 temel kavramlar ve gerekliliklerin dikkate alınması
  • ISO 14001:2015 ‘in ana kavramlarının ve gerekliliklerinin uygulanması
  • ISO 14001:2015 ‘in spesifik dokümante edilmiş bilgi gereklilikleri
  • Var olan sisteminizin temel çizgisinin gözden geçirilmesinin yürütülmesi için boşluk analizinin kullanılması