Tedarik zinciri risk
analiz raporu

Tedarik zinciri risk
analiz raporu

BSI analistleri, dayanıklı tedarik zincirleri kurmanıza yardımcı olmak üzere en güncel global gelişmeleri sizinle paylaşıyor

BSI analistleri, dayanıklı tedarik zincirleri kurmanıza yardımcı olmak üzere en güncel global gelişmeleri sizinle paylaşıyor

Red Overlay
Supply chain intelligence reports
Supply chain intelligence reports
Red Overlay

BSI'ın tedarik zincirleriyle ilgili en son raporunu indirin

BSI; tedarik zincirlerinde yaşanabilecek ciddi aksaklıklar, önlem programları ve risk azaltmadaki en iyi uygulamalar hakkında düzenli olarak özel raporlar yayımlamaktadır.

BSI Supply Chain Risk Insights Report 2021

BSI Tedarik Zinciri Risk Analiz Raporu 2021

Yıllık istihbarat raporumuz aşağıdaki konu başlıkları altında, önümüzdeki yıl boyunca global tedarik zincirlerini etkilemesi muhtemel trendleri ve bunlarla ilişkili riskleri ele almaktadır:

  • COVID-19'un yol açtığı süregelen zorluklar, organizasyonların önümüzdeki yıl yeni tehditlerle karşı karşıya kalmasına neden olacaktır
  • Yaşanan ekonomik zorluklar; emek sömürüsü, insan hakları ihlali ve insanların kaçak yolculuk yoluyla başka ülkelere göç etmesi şeklindeki riskleri artırmaktadır
  • Uyuşturucu kaçakcılığıyla ilişkili trendler istikrarlı bir seyir çiziyor olsa da, kullanılan araç ve yöntemler COVID-19 nedeniyle değişim gösteriyor
  • Mevzuat değişiklikleri organizasyonların değişen koşullara uyum gösterme kabiliyetini test edecektir