Ürün Belgelendirme İlkeleri

Güven sağlamak ve Belgelendirme süreçlerimizin bağımsızlığını göstermek için BSI, müşterilerinden aldığı müşteri verilerinin kati gizliliğine saygı duyarken açıklık ilkesine inanmaktadır.


Kalite politikası

Müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayan ve pazar potansiyelimizi maksimize eden tutarlı ve esnek hizmetler sunarak işletmemizi büyütmek şirket politikamızdır.

Bu politikanın temelinde Kilit Performans Değerlerimiz bulunur:

Sunuş
Üstün performans sunmaya çalışmak, zorlu hedeflere ulaşmak ve bütün gelirleri yaratıcı, işbirlikçi ve yenilikçi bir şekilde karlı olarak artırmak;

İlham Veren Liderlik
İş konusunda hevesli olmak; geleceğe yönelik anlamlı bir vizyon iletmek, paylaşmak ve buna göre hareket etmek;

Çalışanlar konusunda proaktif olmak
Örnek olarak liderlik etmek, daha iyi performans teşviki ve düşük performansın yönetilmesi konusunda taviz vermemek, diğerlerinin gelişiminde destekleyici olmak, yeteneklerin teşvik edilmesi ve çalışanlara öğrenme fırsatları sunulması;

Dürüstlük
İş anlaşmalarının etik bir şekilde, BSI Grup Kuralları ve Grup ilkeleri belgelerine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak, kültürel çeşitliliğin olduğu bir ortamda diğerlerine saygı göstermek ve ön yargılara ve ayrımcılığa hoşgörü göstermemek;

Ticari Odak
Müşterilerimizi net bir şekilde anladığımızı göstermek ve değişim ve değer katma ihtiyacının farkında olmak.

BSI, tüm akreditasyon gerekliliklerini dahil eden ve bu kalite politikası ile birlikte Kilit Performans Değerlerimizi destekleyen ve iş genelinde sürekli süreç iyileştirmeye dayalı bir kültürü teşvik eden bir kalite yönetim sistemi yürütmektedir.


İş politikası

Tarafsızlık
Belgelendirmen amacı, BSI tarafından sertifikalandırılan bir kuruluşun belirtilen gerekliliklere uygunluğu sağladığına dair halkın ve ilgili tarafların güvenini kazanmaktır. Bu güven, yönetim ve çalışanların yeterliliği, tarafsızlık ve tarafsızlık algısı ve çıkar çatışmalarından kaçınılması gibi pek çok faktöre bağlıdır. Bu konuda BSI, ISO/IEC 17021: 2006'daki ilkeleri takip eder ve BSI'nın tarafsızlığını korumak için uygun süreçlere sahiptir.

Belgelendirme durumu
BSI,  Sertifika ve Müşteri Dizini yoluyla müşterilerinin Belgelendirme durumu hakkında halkın erişimine açık bilgiler sunar.  Burada sertifika veya Lisansın güncel olup olmadığı gösterilir, ayrıca bir sertifika veya Lisansın son bir ayda askıya alınıp alınmadığı veya geri çekilip çekilmediği de gösterilebilir.

Askıya Alma Politikası
BSI, normal şartlar altında sertifikalı müşterileri askıya almaz ve bunu sadece istisnai durumlarda ve duruma göre uygular. Askıya alma durumunda, ilgili Belgelendirme, askıya alma durumu kaldırılana kadar geçersiz sayılır. Söz konusu askıya alma durumu, BSI müşteri dizininde açıklanabilir.

İtiraz Süreci
BSI'nın sertifikalı bir müşterisi iseniz ve Belgelendirmenuzla ilgili olarak Program Müdürü veya BSI Sağlık ve Test Hizmetleri ofisinizin yerel yönetimi ile çözüme kavuşturamadığınız bir ihtilafla karşı karşıyaysanız, yazılı olarak BSI'nın Genel Müdürü'ne itirazda bulunabilirsiniz.

Ülkenin nerede bulunduğuna bakılmaksızın, itirazın alınmasından sonra, söz konusu sorundan bağımsız olan bağımsız bir itiraz paneli görevlendirilecektir. Mümkün olan en kısa zamanda itiraz paneli ve ilgili taraflar bir araya gelecektir. Tüm taraflardan alınan deliller güvenli bir şekilde dinlenecek ve itiraz paneli, yazılı olarak BSI ve İtiraz Sahibi'ne bildirilecek olan nihai ve son kararı verecektir.

Şikayetler
BSI, kendisi ve müşterileri hakkında yapılan şikayetleri ciddiye alır.

BSI hakkındaki şikayetler, yazılı olarak BSI Sağlık ve Test Hizmetleri Genel Müdürü'ne gönderilmelidir. Endişelerinizi eksiksiz olarak anladığımızdan ve şikayeti vakit kaybetmeden ve adil bir şekilde ele alacağımızdan emin olacağız. İlerleme hakkında size bilgi verilecek olup, şikayete ilişkin soruşturma tamamlandıktan sonra size yanıt vereceğiz.

Kayıtlı bir müşteri hakkındaki şikayetlerin yazılı olarak da iletilmesi gerekir. Söz konusu müşterinin BSI tarafından kaydedildiğini teyit ettikten sonra, gerekli önlemleri aldıklarından emin olacak ve müşterinin bir sonraki denetiminde konu hakkında ne yapıldığını bildireceğiz. Bu nedenle, bu gibi şikayetlerin bütünüyle çözümlenmesi daha uzun sürebilir.

Şikayetlere ilişkin Kamu Bilgisi
BSI mahkeme tarafından bu yönde bir hüküm olmadıkça kendine veya herhangi bir müşterisine karşı yapılan şikayetleri topluma açıklamaz.