Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği

21 Nisan 2018 tarihinde, Gaz Yakan Cihazlar Direktifi 2009/142/EC (GAD) yürürlükten kaldırılacak ve yerine gaz yakan cihazlara ve bunların bağlantı elemanlarına yönelik yeni bir Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği (EU) 2016/426 (GAR) getirilecektir. Düzenlemeye uygun olmayan ürünler pazardan geri çekilmelidir.

Yeni yönetmelik, Gaz Yakan Cihazlar Direktifi 2009/142/EC'de yer alan mevcut gerekliliklere bazı önemli güncellemeler getirmektedir; bu nedenle gaz yakan cihaz üreticileri ve dağıtımcılarının bu hususların kendileri için önemini fark etmeli ve anlamalıdır. 


Gaz Yakan Cihazlar Direktifi Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği ile neden değiştiriliyor?

Meet our people

Yeni yönetmeliğe geçiş, Avrupa Birliği’nde (AB) tedarik edilen gaz yakan cihazların güvenliğini iyileştirme amacı taşır. Yeni yönetmelik, özellikle AB dışından ithal edilen cihazlar bakımından spesifik olarak eski direktifin barındırdığı birtakım yapısal zayıflıkları ele alır.

 

Düzenleme, 2008'de çıkarılan ve AB pazarına ticari malların sürülmesi koşullarını güçlendirmek için tasarlanmış Yeni Mevzuat Çerçevesi politikasının büyük bir kısmını oluşturur.  

 

Ana değişiklikler nelerdir?

Meet our people

Yeni düzenlemede gaz yakan cihaz ve bağlantı elemanları üreticisi ve dağıtımcısını etkileyen önemli bir dizi değişiklik yer almaktadır. Bunlardan bazıları şu şekildedir:

 • Yeni "Üretici" tanımı: 

  Uyum sorumluluğu şu anda, olması gerektiği gibi, üreticiye aittir. Yeni yönetmelik kapsamında, uyum görevleri, özellikle "markası kendisine ait" gaz yakan cihaz tedarikçileri olmak üzere gaz yakan cihaz ithal eden ve dağıtan kişileri de içerecek şekilde genişletilmiştir. Bu bağlamda, üreticilerinkine benzer yükümlülükleri karşılamaları gerekecektir.
 • Risk Değerlendirmesi Dokümanı: 

  Üreticilerin, özellikle öngörülebilir kullanıcı davranışı ile ortaya çıkabilecek riskleri belirleyerek kendi gaz yakan cihazları veya bağlantı elemanlarına ilişkin bir risk değerlendirmesi yapması ve bu değerlendirmesini belgelendirmesi gerekecektir.
 • Cihaz sayısında artış:

  Şeflerin kullandığı pürmüz alev tabancası, gazlı yüksek sıcaklıklı su ısıtıcıları ve alan ısıtmada kullanılan buhar kazanları da dahil olmak üzere eski direktifte kapsam dışı bırakılmış ürünler de yeni yönetmelikte yer almaktadır.
 • Gaz yakan bağlantı elemanları için CE işareti:

  Güvenlik ve kontrol cihazı gibi gaz yakan bağlantı elemanlarının da CE işareti taşıması gerekecektir ve cihazlar gibi aynı uygunluk değerlendirmelerine tabi olacaklardır.

 • Geçerlilik süresi:

  GAR'da ilk yayın tarihinden itibaren tip inceleme sertifikasında en fazla 10 yıllık geçerlilik süresi belirlenmiştir. Yönetmelik, Onaylı Kuruluşun ve üreticinin, temel gereklilikleri karşılamasını temin etmek için gerekli olan "son teknoloji" ve güncel cihazlardaki değişikliklerden haberdar olmayı sürdürmelerini gerektirir. 
 • Hızlı Adaptasyon:

  21 Nisan 2018'den itibaren yeni gerekliliklere uyum zorunludur. Gaz yakan cihaz üreticileri ve kendi markalarını satan kişiler tedarik zincirinde olmayan ürünlerin yeni GAR sertifikalarının olduğunu temin etmelidir.