Siber saldırı risklerine karşı stratejik bir yanıt (bir güvelik ağı) oluşturulması

Kitemark for secure digital transactions

Kuruluşların siber risklerle mücadele etmesi, artık yalnızca bilgi güvenliği bölümünün bir görevi değildir. Veri ihlallerinin, kuruluşlara getirebileceği birçok finansal ve itibar ile ilgili sorunlar nedeniyle, siber riskler, dünya çapında kurul toplantılarında değişmez bir gündem haline gelmiştir.

“Siber Saldırı!”, “Önemli Veri İhlali” ve “Hacker Saldırısı” gibi medya manşetleri artan bir yoğunlukta görülmektedir ve etkilenen organizasyonlara getirisi maliyetli olabilmektedir.