Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (CPR) 305/2011

CPR sizi nasıl etkiler?

Düzenlemenin kapsadığı ürünleri imal ya da ithal ediyorsanız, bu ürünleri Türkiye ve Avrupa'da satmadan önce ürünün düzenleme gerekliliklerini karşıladığını beyan etmeniz ve CE işaretini göstermeniz gerekecektir.

Bir ürünün belirli bir uygulama için gerekli özelliklere sahip olduğundan inşaat tasarımcıları, müteahhitler ve yerel inşaat yetkilileri sorumlu olacak, üretici ve ithalatçılar gerekli test kanıtlarını sunmaları istenecektir.


BSI CPR için hazırlığınız sırasında nasıl yardımcı olur?

Kitemark çalışması, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında CE belgesinin zorunlu olduğu 2013 Temmuz ayı sonrası için hazırlıklarınıza yardımcı olabilir. Kitemark belgelendirmesi CE belgesinin temel gerekliliklerini aşar, ürünlerinizin kalite ve güvenilirliğini kanıtlar. Kitemark, CE belgesi için gerekli başlangıç tip testlerini kapsadığından, Kitemark sahibi olarak CE belgelendirme talebiniz olması halinde aynı test sonuçları kullanılarak, yeni düzenlemeye uygun CE Belgesi alabilirsiniz.


Yeni Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (CPR) Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

CPR'nin gereklilikleri ve inşaat ürünleri üzerindeki etkileri hakkında uzman tavsiyesi sağlamak imkanına da sahibiz. Test ve sertifikasyon hizmetlerimizin CPR gerekliliklerine uymanıza nasıl yardımcı olacağımızı öğrenmeniz için e-mail adresimiz: hanifi.baran@bsigroup.com

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında Onaylı Kuruluş olarak, BSI ürünlerinize şimdi CE işareti uygulayarak Yapı Malzemeleri Yönetmeliği belgelendirme sürecine hazırlanmanıza yardımcı olabilir.

Daha fazla harmonize Avrupa standardının yayınlandığı bu günlerde, CE belgesi İnşaat Ürünleri Yönergesi (CPR) kapsamında durmadan artan sayıda inşaat ürününe uygulanabilir olmaktadır.

Üreticiler birçok düzenleme sisteminden, ulusal ve uluslararası standartlardan ve sertifikasyon gerekliliklerinden etkilenmiş, karmaşık bir global piyasayla karşı karşıyadır. Bu karmaşık ortam oldukça dinamiktir, başta global uyumlaştırma olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası forum ve girişimin etkisi altındadır.