Uluslararası projeler

Son 20 yıldır BSI'nın Uluslararası Projeler ekibi, 50'yi aşkın gelişmekte olan ülkede ve geçiş durumundaki ekonomilerde teknik destek projeleri sunmaktadır. Bu projeler, kalite altyapı sistemlerini iyileştirmekte ve en iyi uygulamaları izlemelerine yardımcı olmaktadır. Bunu gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için, standardizasyon, Belgelendirme ve uygunluk değerlendirmesi, test laboratuarları, metroloji, akreditasyon, pazar denetimi, tüketici koruması, teknik yönetmelik ve kalite kontrolden sorumlu kuruluşları ve KOBİ'lerle birlikte çalışıyoruz.

Bağışlarla finanse edilen teknik destek projeleri, üretim ve işleme, inşaat, gıda güvenliği, tıbbi cihazlar, kimyasallar, çevre, enerji ve düşük karbon teknolojisi, ICT, hizmetler, tedarik ve yönetim dahil çeşitli sektörleri kapsamaktadır.

Ekibimiz, politikalarla ilgili öneri ve tavsiyelerde bulunan, özel seminerler ve atölyeler düzenleyen, çalışmalar yapan ve güncellenmiş mevzuat ve yönetmelikleri Taslak haline getiren deneyimli geliştirme uzmanları, proje yöneticileri ve uluslararası danışmanlardan oluşmaktadır.

Son olarak hedefimiz, global piyasalarda rekabet edebilmeleri ve ticaret yapabilmeleri için ihtiyaçları olan standartlara sahip olmaları konusunda ülkelere yardımcı olmaktır.