Dijital Güven: Kurumlar ve toplum icin siber dayanıklılığın inşa edilmesi

Dijital Güven: Kurumlar ve toplum icin siber dayanıklılığın inşa edilmesi

Red Overlay
dijital güven
Red Overlay

Webinar:

Dijital Güven: Kurumlar ve toplum icin siber dayanıklılığın inşa edilmesi

Tarih: 26 Ocak 2023 Perşembe

Hemen İzleyin >

Dijital Güven, organizasyonel dayanıklılığın bir parçası olarak kurumların bilgi yönetimi, insan kaynakları ve sistemlerini korumalarını teşvik edecek çözümler sunar. Bu çözümler güvenlik, uyum, gizlilik, etik gereklilikler ve kurum itibarını koruyarak stratejik hedeflerin gerçekleşmesine önemli ölçüde katkı sağlamaktadır.

Dijitalleşmenin hızla arttığı ve kurumların bu hızlı değişime uyum sağlamak ve hedeflerinin ötesine geçebilmek için dijital dayanıklılık ihtiyacına daha fazla gerek duyduğu günümüzde, dijital güven kurumların üst yönetimlerinin ajandasının vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Ancak Dijital Güven hakkındaki belirsizlikler, eksik tanımlar ve büyük değişimlere yol açma potansiyeli sebebiyle oluşan kaygılardan dolayı halen doğru bir tartışma zemini aranmaktadır.

BSI, 120 yılı aşkın geçmişinde Dünya’da birçok değişime tanıklık etmiş bir kurum olarak, geleceğin dijital dünyasında kurumların varlığını sürdürmesine ve hedeflerinin ötesine geçmesine Dijital Güven yaklaşımı ile destek olacaktır.

Bu webinarımızda, Dijital Güven’in ne anlam ifade ettiği, hangi yaklaşımların ve yönetim sistemlerinin Dijital Güven’in parçası olduğu, kurumlarda nasıl konumlandırılması gerektiği konuları, BSI Dijital Güven iş bölümünün siber güvenlik ve gizlilik, yönetişim ve risk yönetimi, veri yönetimi ve yapay zekâ etiği ve dijital tedarik zinciri olmak üzere dört ana başlık ile sunulmuştur.