BIM Temel Eğitimi

BIM temel eğitimi yapı/inşaat ve varlık yönetimindeki zaman ve para kayıplarını azaltmak için yalın prensipleri nasıl desteklediğini anlamanızı sağlayacaktır ayrıca BIM Seviye 2'yi ve Ortak Veri Ortamının (CDE) temel süreçlerini tanımlayan standartlara genel bir bakış sunacaktır.

Bu eğitim ayrıca, BIM Seviye 2'yi müşterilerin bakış açısıyla anlamanıza yardımcı olacaktır. Varlıkların ve projelerin yönetilmesinde bilginin rolü ve BIM Seviye 2'de tanımlanan araçlar (bilgi gereksinimleri, yumuşak inişler, varlık bilgisi modelleri).

Ek olarak, BIM Seviye 2'yi tasarımcılar, inşaatçılar ve tedarik zinciri perspektifinden anlayabileceksiniz. Bu eğitimde müşterinin bilgi gereksinimlerini (EIR) yanıtlama, bilgi akışını ve trafiğini yönetmek için tedarik zincirinde kullanılan araçlar (CDE, COBie, IFC) ele alınacaktır.

BIM Seviye 2'yi daha geniş bilgi güvenliği, yetki ve sorumlulukları bağlamına yerleştirmek ve kuruluşunuz için yarattığı etkiyi yansıtan ve atılması gereken sonraki adımların neler olduğunu ele alan bir içerik sunulacaktır.

Kimler Katılmalı?

BIM Seviye 2'yi kuruluşlarında, kendi iş uygulamalarında veya müşterilerine yardım eden veya tedarik zincirlerinde yardımcı olmak için kullanan herkes BIM Seviye 2'yi uygular. İnşaat ve varlık yönetimi profesyonelleri (proje yöneticileri, varlık yöneticileri, tasarımcılar, inşaatçılar, üreticiler, bakım yüklenicileri, bilgi yöneticileri).

Ne öğreneceğim?

Bu eğitimi tamamladığınızda:

1. BIM’in Temel gerekliliklerini,

2. “BIM Seviye 2” terimini açıklamayı,

3. Bir projenin tüm aşamaları ve varlık yaşam döngüsü boyunca bilgilerin değerini açıklamayı

4. BIM'in projeleri zamanında, atık ve verimsiz teslim etmede belirleyici bir faktör olduğunu açıklamayı.

5. BIM ile ilgili terminolojiyi açıklamayı.

6. BIM'in tanımı ve önemini açıklamayı.

7. BIM Seviye 2'yi destekleyen standartları kullanabilme yeteneğini göstermeyi.

8. PAS 1192-2 ve PAS 1192-3'te belirtilen “Bilgi Teslim Döngüsü” hakkında genel bilgiyi öğrenmiş olacaksınız.

Ne kazanacağım?

Eğitimi tamamladığınızda, uluslararası bilinirliği olan BSI Eğitim Akademisi sertifikası’ na sahip olacaksınız.

Eğitimin Amacı

Bu eğitimin amacı, BIM ile ilgili bir farkındalık yaratmak ve temel gerekliliklerini açıklamaktır. Bu, katılımcıların BIM kapsamını,  kamu ve özel sektörün seçtiği tüm projelerde, BIM Seviye 2 ‘yi kurma yetkinliği ve yaklaşımını, nasıl oluşturduğunu anlamalarını sağlayacaktır. Türkiye’de de kamu ihalelerinde yapı sektörünün BIM uygulaması gerekliliği bulunmaktadır.

 

Ön Gereklilikler

BIM Level 2’yi kuruluşunda uygulamak istemek veya daha fazla bilgiye ihtiyacı olmak yeterlidir.