BIM Bilgi Yönetimi Eğitimi

İnşaat projeleri, çok çeşitli veri kaynaklarının, çok çeşitli biçimlerde sunulmasına imkan tanımaktadır. Geleneksel olarak, bilgiler ayrıştırılmamış, koordine edilmemiş ve proje sonunda kaybedilmiş olmaktaydı. BIM, projelerin anahtar aşamalarında daha değerli sonuçlar sağlamak için etkin şekilde kullanılan bilgilerin akılcı şekilde toplanmasına olanak sağlar.

Bilgi çeşitli biçimlerde sunulabilir. Bu biçimleri anlamak, değerini takdir etmek ve daha iyi iletişim sağlamak için, bilgi yönetimi BS 1192:2007, PAS 1192-2, PAS 1192-3 ve BS 1192-4’e uygun olmalıdır.

Eğitim BIM Seviye 2’nin gerçekleştirilmesi ve farklı bilgi tiplerinin toplanmasını, yönetilmesini ve birden fazla projede daha verimli kullanılmasını nasıl sağlayabileceğinizi derinlemesine anlamanızı sağlamayı taahhüt etmektedir.

Eğitimin Amacı

Bu eğitimin amacı, Yapı Bilgi Modellemesini (BIM) kullanan inşaat projelerinin tüm aşamalarında bilgiyi nasıl etkin şekilde yöneteceğinizi açıklamaktır.

Kimler Katılmalı?

İnşaat projeleri içerisinde BIM’ın teknik olarak uygulanmasını derinlemesine anlaması gereken, projelerde yer alan herkes

Ne öğreneceğim?

Bu eğitimi tamamladığınızda:

 • BIM ile ilgili temel Bilgi Yönetimi prensiplerini
 • Bir projenin tüm aşamalarında etkin bilgi yönetimini
 • PAS 1192-2’ye göre proje gerçekleştirmeyi ve projenin yaşam döngüsü boyunca tüm kritik aşamalarda bilginin paylaşılmasını sağlamayı
 • İşveren Bilgi Gereklilikleri (Employers Information Requirements - EIR) dokümanı aracılığı ile müşteriden gelen verilerin önemini
 • Proje Bilgi Modelinin (Project Information Model – PIM) geliştirilmesini ve gerekliliklerini
 • Verilerin ilgililiğini ve bir Varlık Bilgi Modeli (Asset Information Model – AIM) için PAS 1192-3’e uygun bir planın bir araya getirilmesini

öğrenmiş olacaksınız.

Eğitimin Faydası

Bu eğitim:

 • BIM şartlarının, bir müşterinin tesis yönetim stratejisi ve hedeflerine yönelik pratikte uygulamasını kavramanıza
 • Müşterilere verilerin nasıl daha etkin yönetileceğini ve bu sayede onlar için gelecekte istenen bir tedarik zinciri üyesi olacağını anlatmanıza
 • Ortak bir veri ortamı oluşturmanıza ve Tasarım Sorumluluk tablosuna ve bireysel tedarikçi sorumluluklarına uygun olarak bilgiyi nasıl teslim edeceğinizi anlamanıza
 • (İnşaat Operasyonları Yapı Bilgi Alışverişi) Construction Operations Building Information Exchange (COBie) uygulamasını anlamanıza
 • (Endüstri Vakfı Sınıfları) Industry Foundation Classes (IFC)’yi nasıl kullanacağınızı öğrenmenize

yardımcı olacaktır.

Yüksek etkiye sahip hızlandırılmış öğrenme yaklaşımımız, bilgilerin kalıcılığını ve becerilerin uygulanmasını iyileştirerek öğrenmeyi arttırmaktadır. Bu eğitim, materyalleri daha iyi anlamayı ve iş performansınıza daha fazla etki etmeyi sağlayan, alıştırma temelli bir eğitimdir.

Eğitimi tamamladığınızda, uluslararası bilinirliği olan BSI Eğitim Akademisi sertifikası’na sahip olacaksınız.

Ön Gereklilikler

Bu eğitime katılmadan önce BIM Temel Eğitimini ve Prosesler & Prosedürler eğitimini almış olmanız gerekmektedir.