Belgelendirmenizin Durumunu Öğrenmek

Belgenin Onaylanması 

Yeni belgelendirme, belge yenileme ve kapsam genişletme amacıyla belge gözden geçirme yapılacak ise, belge onayı verilmeden önce aşağıdaki kriterler göz önüne alınacaktır:

 • Yukarıdaki denetimlerden elde edilen bilgilerin belgelendirme gerekliliklerine ve belgelendirme kapsamına uygun ve yeterli olması,
 • Tüm majör uygunsuzlukların kapatılmış olması,
 • Tüm mevcut minör uygunsuzluklar için hazırlanan doğrulayıcı ve düzeltici faaliyet planının gözden geçirilip, kabul edilmesi,

Belgeyi devam ettirmek ve korumak için, müşterilerimiz yönetim sistemi standardının gerekliliklerini yerine getirmeye devam etmeli ve BSI’ ın Belgelendirme Hizmet Şartları’ nı karşılamalıdır.

 

Belgelendirmenin Geri Çevrilmesi

BSI aşağıdaki durumlarda bir belgelendirme başvurusunu, bir belgenin basımını veya herhangi bir kanuna, standarda, kurala veya yapıya ait doğrulama içeren herhangi bir dokümanın basımını geri çevirebilir:

 • Eğer müşteri, ilgili kanunun, standardın, kuralın veya yapının gerekliliklerine uygun bir işleyişe sahip değilse,
 • Eğer müşteri sözleşmeye konu olan ilgili kanunun, standardın, kuralın veya yapının şartlarını uygulamada yetersiz kalıyorsa,
 • Eğer müşteri BSI hizmetlerini yanıltıcı bir tavır ile kullanıyorsa veya BSI’ ın itibarını zedeliyorsa.

 

Belgenin Askıya Alınması

Belgelendirilmiş müşterinin belgesi, aşağıdaki ve benzeri sebepler ortaya çıktığında askıya alınacaktır:

 • Müşterinin belgelendirilmiş yönetim sistemi sürekli ve kasıtlı olarak belgelendirme şartlarını karşılamada ve yönetim sisteminin etkinliğini ciddi derecede etkileyecek şekilde yetersiz kalıyorsa,
 • Müşteri, şart olan aralıklarla takip denetimi veya yeniden belgelendirme denetimi yapılmasına müsaade etmiyorsa,
 • Müşteri, BSI prosedürleri kapsamında belirlenmiş koşullarda sertifikasının askıya alınmasını talep etmişse.

Askıya alınma durumunda, müşterinin yönetim sistemi belgelendirmesi geçerli değildir. Eğer askıya alınma sebebi tamamen ortadan kaldırılmış ise askıya alınma kaldırılarak, belge geçerliliği yeniden sağlanabilir.

Eğer askıya alınma sebepleri belirlenen sürede çözülememiş ve çözümler yetersiz kalmış ise, bu durum belgelendirmenin ve kapsamın düşmesine sebep olacaktır.

Belgelendirmenin İptali

Belgelendirme, aşağıdaki ve benzeri sebepler ortaya çıktığında iptal edilebilecektir;

 • Müşteri, belgenin askıya alınmasına sebep olacak sorunları belirlenen süre içerisinde çözemezse,
 • Müşteri, BSI Hizmet şartlarını yerine getiremezse; (örneğin; ödemelerini zamanında yapmaz ise, majör bulguların kapatılamaması, devam eden denetimlerin zamanında yapılmasını kabul etmemesi, ürün testlerinin başarılı olamaması gibi)
 • Müşteri’nin belgelendirme kapsamı içerisindeki ürün ve hizmeti vermeyi durdurması sonucunda belgeyi gönüllü olarak iptal etmek istemesi,

Belge Kapsamının Daraltılması

Belgelendirme kapsamı, aşağıdaki ve benzeri sebepler ortaya çıktığında daraltılacaktır:

 • Müşteri, belgelendirme kapsamındaki ürün ve hizmetleri vermeyi durdurdu ise,

Müşteri, belgenin askıya alınmasına sebep olacak konuları belirlenen zaman aralığında çözmediyse ve eğer bu durum belge kapsamının bir kısmını etkiliyor ise, kapsam daraltmasına gidilecektir