Bulut Bilişim Güvenliği ve CSA STAR Belgelendirmesine Giriş Eğitimi

Artan sayıdaki kuruluşlar, bulut hizmet sağlayıcılarına ihtiyacı olan bilgi teknolojilerinin tamamının ya da bir bölümünün taşere edilmesi faydalarının farkına varmaktadır.

Birçok bulut servis sağlayıcıları ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgesine sahip olacaktır, fakat bu sizin bulut güvenlik ihtiyaçlarınız için yeterince uzak mı ?

The Cloud Security Alliance (CSA), BSI ile birlikte, bulut hizmet sağlayıcıları için CSA STAR Belgelendirme programını geliştirdi.

Bu bir günlük eğitim bulut bilişimin temelleri ve avantajları ve dezavantajlarının iç yüzünü anlamanızı sağlayacaktır. Ayrıca, bulut hizmet sağlayıcısının bir dış belgelendirme kuruluşu tarafından tetkik edilmesinden dolayı size güven vererek, hizmetlerinizi bir bulut hizmet sağlayıcısına taşere edip etmeyeceğinize karar verirken CSA Star sertifikasyonunun size nasıl yardımcı olacağı ile ilgili de bir anlayış sağlayacaktır.


Kimler Katılmalı

Kuruluş içinde bulut hizmetlerini uygulamaktan ve yönetmekten sorumlu olan herkes , ya da bilgi güvenliği sorumlulukları olanlar katılabilir.

Önerilen iş rolleri aşağıdaki gibidir :

 • Kalite Yöneticileri
 • IT yöneticileri
 • Bilgi güvenliği yetkilileri
 • Bilgi güvenliği danışmanları

İşinize Faydası

 • Bulut ve bulut hizmetleri hakkında genel bir bakış elde etme
 • Bulut hizmetlerini kullanırken yeterli güvenlik ihtiyacını  tanıma
 • Bulut güvenlik uyumunu ve  bulut güvenlik operasyonlarının sağlamlığını değerlendirmek için CCM ‘nin nasıl kullanılabileceğinin farkına varma
 • CSA STAR Belgelendirmede ISO/IEC 27001 belgelendirmenin rolünü anlama 
 • CSA STAR belgelendirme ile müşterilere güvenle takdir sağlama

olarak özetlenebilir.

Eğitim Yapısı

 • Kuruluşlar için uygun farklı bulut hizmetlerini anlama
 • Bulut hizmetleri kullanımının potansiyel risklerini tanıma
 • CSA kimdir ve Bulut Kontrolleri Matrisi (CCM) nedir
 • ISO/IEC 27001’ in CCM ile uyuştuğu noktalar
 • CSA STAR sertifikalı bulut hizmet sağlayıcı olmanın avantajları

Gerekli Ön Bilgi

ISO 27001 standardı hakkında bilgi ve deneyime sahip olunması tavsiye edilmektedir.