Medyayla ilgili SSS

Bu bölümde BSI Grup şartları, ürünleri ve hizmetlerine ilişkin SSS yer almaktadır.

Standart nedir?

Temelinde standart, bir şeyi yapmak için kararlaştırılan yoldur. Bu, bir ürünün imalatı, bir sürecin yönetilmesi, bir hizmetin sağlanması veya malzemelerin tedarik edilmesini içerebilir - kuruluşlar tarafından üstlenilen ve müşterileri tarafından kullanılan bir dizi aktivite ve nesneler.

BS numarası ne anlama gelir?

İngiliz Standardı numarasının (ör: BS 1234), örneğin bir tüketici ürünü üzerinde gösterilmesi, üreticinin ürünü İngiliz Standardına uygun olarak yaptığını iddia ettiğini gösterir.

Bazen BS'nin yanında EN ve/veya ISO harfleri bulunur. Bu, standardın Avrupa (EN) veya Uluslararası (ISO) standardı olarak geliştirildiğini ve daha sonra Birleşik Krallık tarafından İngiliz Standardı olarak benimsendiğini gösterir.{sp}

Yönetim sistemi nedir?

Yönetim sistemi, bir organizasyonun politikalarını, prosedürlerini ve süreçlerini yönetmeye ve sürekli olarak iyileştirmeye yönelik kanıtlanmış bir çerçevedir.

En iyi işletmeler ortak bir vizyona sahip eksiksiz birimler olarak faaliyet gösterenlerdir. Bu, bilgi paylaşımını, karşılaştırmayı, takım çalışmasını ve en yüksek kalite ve çevre ilkelerine göre çalışmayı içerebilir. 

Yönetim sistemi, kuruluşunuzun bu hedeflere süreç optimizasyonu, yönetim odağı ve disiplinli yönetim düşüncesi dahil bir dizi strateji ile ulaşmasına yardımcı olur.

Belgelendirme nedir?

Belgelendirme, en iyi uygulamalara, verimliliğe ve sürdürülebilirliğe olan bağlılığınızı göstermenize olanak tanır. Müşterilerinize, ortaklarınıza ve hissedarlarınıza en yüksek endüstri standartlarını karşıladığınızı göstermiş olursunuz. Aynı zamanda, işleri iyi yapmaya önem verdiğinizi de göstermiş olursunuz. İstekli bir kuruluş için bu gereklidir.

Belgelendirme, kayıt ve akreditasyon arasındaki fark nedir?

Yönetim sistemleri standartları bağlamında, "Belgelendirme" bir kuruluşun yönetim sistemini denetleyen ve standartta belirtilen gerekliliklere uygunluğunu doğrulayan BSI Yönetim Sistemleri gibi bağımsız, harici bir kuruluşun yazılı bir güvence (sertifika) düzenlemesine verilen addır. "Kayıt", denetim kuruluşunun ardından Belgelendirme müşteri siciline kaydetmesidir.

Böylece kuruluşun yönetim sistemi hem sertifikalandırılmış hem kaydedilmiş olur. Uygulama amaçları doğrultusunda her iki terim arasında çok fark yoktur ve genel kullanımda her ikisi de kabul edilebilir.

Buna göre, "Belgelendirme" dünya genelinde en yaygın kullanılan terim olsa da, kayıt (kayıt/Belgelendirme kuruluşu için "sicil" alternatiftir) genelde Kuzey Amerika ve Birleşik Krallık'ta tercih edilir ve her ikisi de birbirinin yerine kullanılabilir.

Bunun aksine, "akreditasyonun" Belgelendirme veya kayıt yerine kullanılması yanlıştır, çünkü bu, farklı bir şeydir.

Bu bağlamda, akreditasyon Belgelendirme kuruluşunun belirli iş sektörlerinde Belgelendirme gerçekleştirmek için yetkin bir kuruluş olduğunun uzman bir kurum olan akreditasyon kuruluşu tarafından resmi olarak tanınmasıdır. BSI, dünyadaki en saygın ve en itibarlı yönetim sistemleri Belgelendirme kuruluşları arasındadır ve yaklaşık 20 yerel ve uluslararası kuruluş tarafından akredite edilmiştir.

Basit bir deyişle, akreditasyon, Belgelendirme kuruluşunun belgelendirmesidir. Akredite kuruluşlar tarafından düzenlenen ve "akredite sertifika" olarak bilinen Belgelendirmelar, piyasada daha inandırıcı olarak algılanabilir.

ISO 9001 nedir?

ISO 9001 kalite yönetimi sistemi, tüm operasyonlarda kaliteyi sürekli olarak izlemenize ve yönetmenize olanak tanıyacaktır. Dünyanın en yaygın olarak bilinen kalite yönetimi standardı olarak, tutarlı performans ve hizmetleri gerçekleştirme ve karşılaştırma yollarını belirler. ISO 9001 ile tüm düzeylerde çalışma şeklinizi iyileştirmenize olanak tanıyan süreçler uygulayabilirsiniz.

ISO 14001 nedir?

ISO 14001, etkili bir çevre yönetimi sisteminin nasıl uygulanacağı konusunda uluslararası olarak kabul görmüş bir standarttır. İşletmelere, çevresel sorumlulukları ihmal etmeden ticari olarak başarılı olabilmeleri konusunda yardımcı olmaktadır. Ayrıca, çevresel etkisini azaltarak büyümenize de yardımcı olur. Bir ISO 14001 sistemi, müşterilerin giderek artan çevresel sorumluluk beklentilerini ve yasal veya düzenleyici gereklilikleri karşılamanıza olanak tanıyan bir çerçeve sunar.

Publicly Available Specification (PAS) (Halka Açık Spesifikasyon)

Publicly Available Specification (PAS) (Halka Açık Spesifikasyon) harici bir kuruluş tarafından görevlendirilen BSI İngiliz Standartları tarafından geliştirilen bir standarttır. Söz konusu harici kuruluşlar, BK Hükümeti, ticari dernekler ve özel şirketlerdir.{sp}

BSI kime aittir?

BSI'nın hissedarı veya başka "sahipleri" yoktur. Ticari olmasına rağmen kâr dağıtmayan bir şirkettir. Kârları işletmeye yeniden yatırım olarak döner. Devlete ait olmadığı gibi devletten bağımsızdır.

Kitemark® nedir?

Kitemark BSI'nın sahip olduğu ve onun tarafından işletilen tescilli bir markadır. En tanınmış kalite ve güvenlik simgelerinden biri olarak müşterilerine, şirket ve satın alma uygulamalarına gerçek değerler sunar.

UKAS onayıyla - avantajlar risk azaltma, artan müşteri memnuniyeti ve dünyanın her yerinde yeni müşteriler içerir.

CE belgesi nedir?

BSI ürününüzün CE belgesi gerekliliklerini yerine getirmesini temin ederek Avrupa piyasasına daha kolay erişmenize yardım edebilir.  Yeni Yaklaşım Yönergelerinden biri ya da birçoğunun kapsamına giren ürünler üretiyor, veya ithal ediyorsanız, bu yönergelerin temel gerekliliklerini karşılamak için profesyonel rehberliğe ihtiyacınız olacaktır.