Standart Kuruluşları

Avrupa Standartları Kuruluşları

 • CEN - Comité Européen de Normalisation (Avrupa Standartlar Komitesi)
  CEN, dünya genelindeki kuruluşlar ve Avrupa'daki ortakları ile birlikte Avrupa standartlarını geliştirir ve gönüllü teknik uyumu teşvik eder. BSI, Avrupa standartlarının geliştirilmesinde CEN'in önde gelen üyeleri arasındadır. CEN tarafından geliştirilip BSI tarafından kabul edilen bir standarda BS EN 71 Oyuncak Güvenliği örnek verilebilir.
 • CENELEC - Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi
  CENELEC, Avrupa'nın Elektroteknik Standardizasyon Komitesidir ve elektroteknik mühendislik alanında standardizasyondan sorumludur. CENELEC, ülkeler arasındaki ticareti kolaylaştırmaya, yeni pazarlar oluşturmaya, uygunluk maliyetlerinin azaltılmasına ve Tek Avrupa Pazarı oluşturulmasını desteklemeye yardımcı gönüllü standartlar hazırlar.

   

Uluslararası Standartlar Kuruluşları

 • ISO - Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu
  ISO, BSI dahil 140 ülkeden ulusal standartlar kuruluşlarının dünya genelindeki federasyonudur. Uluslararası mal ve hizmetlerin el değiştirmesine yardımcı olmak için standardizasyonun geliştirilmesini teşvik eder. ISO'nun çalışmaları, uluslararası standartlar olarak yayınlanan uluslararası anlaşmalarla sonuçlanmaktadır. Örneklerden biri de ISO 9000'dir - kalite yönetimine yönelik standartlar ailesi. Ayrıca, EN ISO 9000 olarak da ifade edilebilir.
 • IEC - Uluslararası Elektroteknik Komisyonu 
  IEC, tüm elektrikli, elektronik ve ilgili teknolojiler için uluslararası standartlar hazırlayan ve yayınlayan global bir organizasyondur.