BS ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetimi

BS ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetimi

Yol trafik kazalarıyla ilgili ciddi yaralanma oranlarını ve risklerini azaltmak

Yol trafik kazalarıyla ilgili ciddi yaralanma oranlarını ve risklerini azaltmak

Red Overlay
Red Overlay

BS ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetimi

BS ISO 39001, bir Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sisteminin asgari gerekliliklerini saptar. Her yıl karayollarında ölen ya da ağır yaralanan insan sayısındaki artış nedeniyle idareler, karayolu yetkilileri, güvenlik grupları ve özel şirketler böyle bir standart geliştirmek istedi.
Yol Trafik Güvenlik (YTG) Yönetim Sistemleri?

İster BS ISO 39001'de yeni olun, ister tecrübenizi ileriye götürmek isteyin, doğru eğitimlere, kaynaklara ve hizmetlere sahibiz. Şirketiniz için özel olarak geliştirilmiş, sağlık ve güvenlik yönetiminizi hızla başlatacak, ihtiyacınız olmayan hizmetlerinin giderini düşecek hizmetler sunabiliriz. Yol trafik güvenliği sağlık ve güvenlik kaygılarınızdan biriyse, insanların işle ilgili tüm faaliyetlerinde güvende olmaları için neden OHSAS 180001 İş Sağlığı ve Güvenliği standardıyla özel bir paket oluşturmayalım?


BS ISO 39001 Standardının Avantajları Nedir?

  • Kurumsal güvenlik ve toplumsal sorumluluk hedeflerinize ulaşın
  • Bu hedefleri ciddiye aldığınızı hissedarlarınıza gösterin
  • Daha iyi yönetim yoluyla verimliliği artırmanın yolunu belirleyin
  • İyileştirilen verimle giderleri kısın
  • BS ISO 39001'i uygulayan ilk şirketlerden biri olarak tanının

BS ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Eğitimleri

Yol Trafik güvenliğini tam anlamanızı sağlamak için hızlandırılmış öğrenme yöntemleri kullanıyoruz. Ayrıca, eğitiminize sınıf eğitimleri, workshoplar ve grup çalışmaları bütünlüğü ile bir boyut kazandırıyoruz.


BSI doğrulamamız nasıl yapılır?

PAS 2060 standardı, karbon nötrlüğü kanıtlamak için dört aşamalı bir süreci belirtir. Bu süreç şunları içerir:

  • Hassas ölçüm verilerine dayanarak sera gazı emisyonlarının değerlendirilmesi
  • Hedef odaklı bir karbon yönetimi planıyla emisyonların azaltılması
  • Genellikle karbon kredisi satın alarak fazla emisyonların dengelenmesi
  • Gerekli açıklayıcı beyanlar ve kamu açıklamalarıyla belgelendirme ve doğrulama.

 

Kuruluşunuz, PAS 2060 için bağımsız BSI doğrulamasıyla bu gereksinimleri karşıladığını kanıtlayabilir. Kuruluşunuzun performansını ve dayanıklılığını arttırırken sürdürülebilirlik konusunda ciddi olduğunuzu, iklim değişikliği sorununa yanıt verdiğinizi ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine katkıda bulunduğunuzu gösterebilirsiniz.