BS 10500 Rüşvetle mücadele örnek olay incelemeleri

BS 10500, BK Rüşvetle Mücadele Yasası gibi mevzuatın gerekliliklerini karşılamada yardım edebilecek bir rüşvetle mücadele yönetim sistemi standardıdır. Diğer avantajları hissedarların giderek artan rüşvetle mücadele önlemleri taleplerine cevap vermek, tedarik zinciri boyunca risk gözetim ve ölçümü yapmaktır.

Müşterilerimizin standardı uygulamakla nasıl kazandıklarını okuyun.