Geometrik Ölçülendirme ve Toleranslandırma Eğitimi

Hassas parçaların üretildiği sektörlerde müşteri ile üreten kuruluş arasında iletişimin sağlanmasında ve gereklerin belirlenmesinde kullanılan ve GD&T ye göre hazırlanmış teknik resimler sayesinde üretilecek parçanın özellikleri belirlenmektedir. Otomototiv, havacılık, savunma sektörlerinde hassas parçalara ihtiyaç olduğundan teknik resmin doğru olarak anlaşılması ve buna göre tasarım, üretim ve kalite kontrol süreçlerinin tasarlanması önemlidir. Bu eğitimle teknik resim hazırlanırken tasarımların kullanıldığı yere göre uygun özelliklerde olması ve olumsuzlukların yaşanmaması veya en aza indirilmesi sağlanacak, tasarımcı ile üreten ve kontrol edenler arasında ortak bir dilin kullanımı sağlanacaktır. 

 

 

Eğitim Faydası

GD&T eğitimi ile teknik resimde belirtilen sembol ve terimlerin ne ifade ettiği,

  • Nasıl kullanılması gerektiği,
  • Parçaların nasıl monte edileceği,

Kullanım yerinin özelliklerine uygun parçaların tasarımlanmasını / üretilmesini anlayarak tasarım, üretim, kalite kontrol süreçlerinin verimli şekilde değerlendirilmesi hurda parça üretme riskinin azaltılması ve sonuçta müşteriye  her zaman doğru parçaların verilerek memnuniyetin sağlanması sağlanacaktır.

Ön gereklilik ;Teknik resim bilgisi