AS/EN/JISQ 9100:2016 İç Tetkikçi Eğitimi

Bir havacılık kalite yönetim sisteminin sağlamak (AS/EN/JISQ 9100:2016) etkinliğini ve uygunluğunu izlerken; bir iç tetkikin planlamasını, gerçekleştirilmesi, raporlanması ve tetkik takibinin yapılması konusunda rehberlik ve uygulamalı deneyim 

Efektif olmayan bir denetimin bir çok negatif sonucu olacaktır; süreç hataları, müşteri memnuniyetsizliği ve uygunsuzluklar. Uluslararası kabul gören 9100 ile tetkik becerilerinizi artırın ve iç tetkik becerilerinizi maksimuma çıkarın. Efektif bir planlama, uygulama ve gerekli durumlarda düzeltici faaliyet gerçekleştirmek konusunda öz güven kazanın.

 

Bu eğitim AS/EN/JISQ 9100:2016 gerekliliklerine uygunluk sağlamak için tetkik, değerlendirme ve rapor konularında gerekli becerilerin gelişmesini sağlar. Bir tetkike nasıl başlayacağınızı, nasıl hazırlanacağınızı, tetkiki nasıl yapacağınızı, tetkik raporlarını nasıl oluşturup dağıtacağınızı ve takip faaliyetlerini nasıl yapacağınızı öğreneceksiniz.

Eğitim Yapısı

Eğitim sonunda katılımcılar aşağıdakileri yapabilecek bilgi birikimine:

  • ISO 19011:2011 yönetim sistemlerini tetkik etme kılavuzunun açıklaması
  • AS/EN/SJAC 9101 geçerli kılavuz elementlerinin açıklanması ; süreç etkinlik değerlendirme raporu (PEAR)
  • Bu kılavuzların AS/EN /JISQ 9100: 2016 denetimine uygulanmasının tanımlanması

 

ve aşağıdakileri yapabilecek becerilere sahip olacaklardır:

  • Tetkiki başlatmak
  • Hazırlık aktiviteleri
  • Havacılık yaklaşımına göre tetkikin yürütülmesi
  • Tetkik rapounun hazırlanıp dağıtılması
  • Tetkikin tamamlanması
  • Takip tetkikleri