AS/EN/JISQ 9100:2016 Geçiş Eğitimi

9100:2009’dan 9100:2016’ya başarılı bir şekilde geçiş yapmak için gerekli olan bilgi birikimini kazanmak. Yeni ISO yüksek seviye yapıyı, Annex SL’i, ISO 9001’deki değişiklikleri ve 9100:2009 ile 9100:2016 arasındaki farkları öğrenmek. 

 

 

9100:2009 standardını zaten biliyor ve 9100:2016 hakkında bilgi sahibi olmak mı istiyorsunuz? Bu 2 günlük kapsamlı eğitim, 9100:2009’dan 9100:2016’ya geçişte nelerin değiştiğini keşfetmenize yardımcı olacaktır. Bu eğitime katılarak, mevcut Havacılık Kalite Yönetim Sisteminizdeki (HKYS) boşlukları belirleyebilecek ve standardın yeni revizyonuna geçiş için planlamalarınızı yapmaya başlayabileceksiniz.

Kimler Katılmalı

9100:2016’ya geçiş planlamasında, uygulamasında veya yönetiminde yer alan herkes ve 9100:2016’ya geçiş yapması gereken 9100 tetkikçileri.

İşinize Faydası

Bu eğitim;

 • 9100:2009 ve 9100:2016 arasındaki temel farklılıkları açıklamanıza,
 • Bu değişiklikleri mevcut HKYS içerisinde ele alabilmeniz için neler yapılması gerektiğini belirlemenize,
 • BSI ile sertifikanızın geçişinin nasıl olacağını öğrenmenize,
 • Kuruluşunuz içerisindeki geçiş programının üretken bir üyesi haline gelmenize yardımcı olacaktır.

Eğitim Yapısı

 • Annex SL, ISO 9001:2015 ve 9100:2016’dan kaynaklanan temel değişiklikler,
 • Yeni ve değişen terimler ve tarifler,
 • Annex SL’deki; Bağlam, Liderlik, Planlama ve Destek ile ilgili yeni özel gereklilikler,
 • Risk bazlı düşünme gibi temel kavramlar,
 • IAQG ve değişikliklerin geri planı,
 • 9100:2009’dan 9100:2016’ya geçişin bir sonucu olarak HKYS’nin belirli şartlarında ortaya çıkan değişiklikler 
 • Belgelendirme süreci zaman çizelgesi

Gerekli Ön Bilgi

Katılımcılar 9100:2009 ve HKYS’nin temel ilkeleri hakkında iyi seviyede bilgiye sahip olmalıdırlar.