AS/EN/JISQ 9100:2016 Geçiş Eğitimi

9100:2009’dan 9100:2016’ya başarılı bir şekilde geçiş yapmak için gerekli olan bilgi birikimini kazanmak. Yeni ISO yüksek seviye yapıyı, Annex SL’i, ISO 9001’deki değişiklikleri ve 9100:2009 ile 9100:2016 arasındaki farkları öğrenmek. 

 

 

9100:2009 standardını zaten biliyor ve 9100:2016 hakkında bilgi sahibi olmak mı istiyorsunuz? Bu 2 günlük kapsamlı eğitim, 9100:2009’dan 9100:2016’ya geçişte nelerin değiştiğini keşfetmenize yardımcı olacaktır. Bu eğitime katılarak, mevcut Havacılık Kalite Yönetim Sisteminizdeki (HKYS) boşlukları belirleyebilecek ve standardın yeni revizyonuna geçiş için planlamalarınızı yapmaya başlayabileceksiniz.

Eğitim Yapısı

  • Annex SL, ISO 9001:2015 ve 9100:2016’dan kaynaklanan temel değişiklikler,
  • Yeni ve değişen terimler ve tarifler,
  • Annex SL’deki; Bağlam, Liderlik, Planlama ve Destek ile ilgili yeni özel gereklilikler,
  • Risk bazlı düşünme gibi temel kavramlar,
  • IAQG ve değişikliklerin geri planı,
  • 9100:2009’dan 9100:2016’ya geçişin bir sonucu olarak HKYS’nin belirli şartlarında ortaya çıkan değişiklikler 
  • Belgelendirme süreci zaman çizelgesi