AS 9100 Havacılık ve Uzay Kalite Yönetiminin Uygulanması

Kendi AS 9100 sisteminizle lider uzay ve havacılık kuruluşları arasında yerinizi alın. İşinize özgü gereklilikleri karşılayacak bir kalite yönetim çerçevesi tasarlayıp kurmak için bizimle işbirliği yapın.


Uygulama için Hazır mısınız?

AS 9100 (BS EN 9100) imalat, bakım ve dağıtım da dahil, her tip ve boyda uzay ve havacılık kuruluşunca kullanılmaktadır. Her kurumun farklı bir kalite yönetim yaklaşımı vardır. Bu nedenle, şirketinize en uygun olacak kalite yönetim sistemini başlatmanız için size özel paketler sunuyoruz. Bir AS9100 sadece gerek duyduğunuz ürün ve hizmetleri içerebilir, böylelikle karşılaştığınız engelleri aşmanızda gereksiz maliyetleri giderir.


AS 9100 Uygulamak için Temel İpuçları

 1. Üst yönetimin katılımını ve desteğini alın.
 2. Bütün işe iyi bir iç iletişimle başlayın.
 3. Mevcut kalite yönetimini AS 9100 gereklilikleriyle karşılaştırın.
 4. Mevcut kalite yönetimiyle ilgili müşteri ve tedarikçi geri bildirimi edinin.
 5. En iyi sonuçları almak için bir uygulama ekibi oluşturun.
 6. Görevleri, sorumlulukları ve zaman çizelgelerini hazırlayıp paylaşın.
 7. AS 9100 standardının temel ilkelerini şirketinize uyarlayın.
 8. Eğitim ve teşviklerle personeli katılıma özendirin.
 9. AS 9100 bilgisini paylaşın ve personeli şirket içi tetkikçi olarak eğitim almaya teşvik edin.
 10. Sürekli iyileştiklerinden emin olmak için AS 9001 sisteminizi düzenli olarak gözden geçirin.


AS 9001 Kalite Yönetimi Eğitimleri

İş sağlığı ve güvenliğini tam anlamanızı sağlamak için hızlandırılmış öğrenme yöntemleri kullanıyoruz. Ayrıca, eğitiminize sınıf eğitimleri, workshoplar ve grup çalışmaları bütünlüğü ile bir boyut kazandırıyoruz.


BSI doğrulamamız nasıl yapılır?

PAS 2060 standardı, karbon nötrlüğü kanıtlamak için dört aşamalı bir süreci belirtir. Bu süreç şunları içerir:

 • Hassas ölçüm verilerine dayanarak sera gazı emisyonlarının değerlendirilmesi
 • Hedef odaklı bir karbon yönetimi planıyla emisyonların azaltılması
 • Genellikle karbon kredisi satın alarak fazla emisyonların dengelenmesi
 • Gerekli açıklayıcı beyanlar ve kamu açıklamalarıyla belgelendirme ve doğrulama.

 

Kuruluşunuz, PAS 2060 için bağımsız BSI doğrulamasıyla bu gereksinimleri karşıladığını kanıtlayabilir. Kuruluşunuzun performansını ve dayanıklılığını arttırırken sürdürülebilirlik konusunda ciddi olduğunuzu, iklim değişikliği sorununa yanıt verdiğinizi ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine katkıda bulunduğunuzu gösterebilirsiniz.