AS 9100 Vaka Analizi Field International

AS 9100 (BS EN 9100) uzay ve havacılık endüstrisinin kalite ve risk yönetimi standardıdır. Standardı uygulamanın yararları; ürün ve hizmet hata riskinin ve yaşamsal yanlış oranlarının düşürülmesini ve işletme ruhsatı almayı içerebilir.

Müşterilerin standardı uygulamakla, bizimle çalışıp belge almakla neler kazandıklarını okuyun.