Gecombineerde audits

Kunt u de audit combineren?

Als u twee of meer managementsystemen wilt laten toetsen, zullen wij proberen deze audits zo te coördineren dat ze op dezelfde dagen plaatsvinden, waardoor uw organisatie zo min mogelijk gehinderd wordt en uw administratiekosten beperkt blijven.

Dit betekent niet dat de systemen op welke wijze dan ook zullen worden geïntegreerd of gecombineerd, hoewel u hiervoor wel kunt kiezen als aparte optie van BSI. De toetsing vindt simpelweg in hetzelfde tijdsblok plaats.


Wat zijn de voordelen?

Door de gecombineerde toetsing:

  • is er continuïteit op de werkvloer
  • blijven de administratietijd- en kosten beperkt
  • is er minder hinder op de werkvloer
  • kost het minder waardevolle tijd van seniormanagement.

Wat blijft hetzelfde?

  • De managementsystemen zelf blijven volledig apart.
  • Ze behouden hun eigen handleidingen en controlemaatregelen.
  • Een gecombineerde audit heeft geen invloed op de duur ervan. Deze zal gelijk zijn.