Beleid voor certificaties

BSI voldoet aan ISO/IEC 17021-1:2015 en is geaccrediteerd door de meeste wereldwijd toonaangevende accreditatie-instanties. Sommige kantoren van BSI zijn geaccrediteerd voor ISO/IEC 17065:2012 Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor certificatie-instellingen die certificaten toekennen aan producten, processen en diensten.

BSI wil u vertrouwen bieden en de onpartijdigheid van onze auditsprocessen aantonen. Daarom geloven wij in openheid zonder voorbij te gaan aan de strikte vertrouwelijkheid van klantgegevens.

Er zijn diverse regels opgesteld voor het verkrijgen, het weigeren, het schorsen, het terugtrekken van het certificaat, evenals het verkleinen van de scope. Lees hier het beleid.


Onpartijdigheid

Een certificatie voor een managementsysteem heeft als doel het aanmoedigen van het vertrouwen van het publiek en van geïnteresseerde partijen in het feit dat een organisatie die door BSI gecertificeerd of geverifieerd is, aan specifieke eisen voldoet. Dit vertrouwen hangt af van veel factoren, waaronder de competenties van het management en personeel, onpartijdigheid en de perceptie van onpartijdigheid en het vermijden van belangenconflicten. Daarom volgt BSI de eisen van ISO/IEC 17021: 2015 en ISO 14065:2007. We hebben wereldwijd onafhankelijke onpartijdigheidcommissies opgericht. Zij moeten er specifiek voor zorgen dat de onpartijdigheid van BSI gewaarborgd blijft.


Status van certificaties

BSI maakt informatie over de status van certificaties van haar klanten publiek toegankelijk via de Database met certificaties en klanten.  Hierin wordt aangegeven of een certificaat actief is of er kan worden aangegeven dat een certificaat in de afgelopen maand is opgeschort of ingetrokken. 


Beleid voor opschorting

BSI schort gewoonlijk geen gecertificeerde klanten op. We doen dat alleen onder uitzonderlijke omstandigheden. Bovendien bekijken we de situatie per geval. Wanneer een certificatie wordt opgeschort, is de certificatie voor een managementsysteem van een klant ongeldig tot de opschorting wordt opgeheven. De opschorting wordt kenbaar gemaakt in de database met klanten van BSI.


Beroepsprocedure

Wanneer u een gecertificeerde of geverifieerde klant van BSI bent en een geschil hebt inzake uw certificatie of verificatie, en u hebt dit geschil niet kunnen oplossen middels uw client manager /Auditor/Beoordelaar of met het bestuur van uw lokale BSI-kantoor, kunt u binnen 21 kalenderdagen na ontvangst van de beslissing schriftelijk beroep aantekenen bij de Regionale directeur van het BSI-kantoor in uw land. U vindt het adres van elke kantoor op een specifieke website voor uw land.

Ongeacht waar u zich bevindt, zal na ontvangst van uw beroep een onafhankelijke beroepscommissie worden ingesteld die geen bemoeienis heeft met de kwestie. Zodra het mogelijk is worden de beroepscommissie en betrokken partijen bij elkaar geroepen. Alle partijen worden in vertrouwen gehoord en de beroepscommissie neemt een uiteindelijke beslissing , die schriftelijk aan BSI en aan de appellant wordt kenbaar gemaakt. 


Klachten

BSI neemt klachten met betrekking tot zichzelf en haar klanten zeer serieus.

Klachten over BSI dienen schriftelijk gestuurd te worden aan de regionale manager van het BSI-kantoor in uw land. We zullen ervoor zorgen dat we uw klachten volledig begrijpen en dat we de klacht eerlijk en per omgaande zullen behandelen. We houden u op de hoogte over de voortgang en komen op de klacht terug zodra deze volledig is onderzocht.

Ook klachten over geregistreerde of geverifieerde klanten dienen schriftelijk ingediend te worden. Wanneer we hebben gecontroleerd of de bewuste klant bij BSI geregistreerd of geverifieerd is, zullen we ervoor zorgen dat de klant gepaste actie onderneemt en ons in een afzonderlijke audit of verificatie laat weten hoe het probleem is opgelost. Het kan daarom langer duren voor deze klachten zijn opgelost.

E-mail: complaints@bsigroup.com
Telefoon: +31 (0)20 346 0780


Openbaarmaking van klachten

BSI zal klachten met betrekking tot zichzelf of haar klanten niet openbaar maken tenzij ze daartoe gedwongen wordt door een rechtbank of door wetgeving.