RoHS Trusted Kitemark voor het milieu - Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over het Trusted Kitemark voor de richtlijn inzake beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS)

Hoe kunt u het RoHS-Kitemark in de gaten houden en wie is daarvoor verantwoordelijk?

Zoals bij alle Kitemarks volgt het RoHS Trusted Kitemark strikte operationele richtlijnen die door BSI zijn opgesteld. Dit zorgt ervoor dat het proces voor licentie verlening aan een bedrijf altijd eerlijk en consistent plaatsvindt. Een belangrijk onderdeel hiervan vormen de audits van de licentiehouder. Deze audits zijn vastgelegd in het protocol voor het Kitemark. De audits, die regelmatig plaatsvinden, garanderen dat het bedrijf dat de RoHS Trusted Kitemark heeft ontvangen, de RoHS-processen blijft naleven.

Verder worden de audits ondersteund door onafhankelijke chemische analyse van geselecteerde monsters. Alle onvolkomenheden die tijdens de audit worden aangetroffen, worden aan de licentiehouder getoond, zodat het bedrijf alle nodige correctieve maatregelen kan nemen teneinde de naleving van RoHS te handhaven. BSI beschikt over een groeiend aantal RoHS-auditors in het Verenigd Koninkrijk en in China en Azië. Deze auditors zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van regelmatige audits op locatie. 

Is de waarde van het RoHS-Kitemark afhankelijk van wijdverspreide overname?

Het RoHS Trusted Kitemark biedt een absolute meerwaarde. Allereerst heeft BSI, als lid van de UK RoHS Conformity Assessment Group (URCAG),  alles in het werk gesteld om te zorgen dat het RoHS Trusted Kitemark aan de eisen van de recent gepubliceerde handhavingspaper van het National Weights and Measures Laboratory (NWML) voldoet.

Daardoor kunnen houders van het RoHS Trusted Kitemark erop vertrouwen dat ze de handhaving instantie kunnen aantonen dat ze de richtlijn kunnen naleven. Daarnaast kan het RoHS Trusted Kitemark aanzienlijke zakelijke voordelen bieden en een duidelijke voorsprong in de markt opleveren omdat een logistieke keten die wet- en regelgeving naleeft. Dit leidt tot het vertrouwen van klanten.

Naarmate het aantal bedrijven met een RoHS Trusted Kitemark toeneemt, worden ook de voordelen en de waarde van het Kitemark door de hele logistieke keten verspreid. Een producent die wordt bediend door een bedrijf met het RoHS Trusted Kitemark kan erop vertrouwen dat de claims van de leverancier ten aanzien van RoHS worden ondersteund door het Kitemark, waardoor de eind producent zijn risico's beter kan beheren.

Wat kost het om een RoHS-Kitemark te ontvangen?

De totale kosten kunnen per bedrijf verschillen en zijn afhankelijk van de omvang van het bedrijf en het aandachtsgebied van de licentie.  Deze eerste stap biedt de klant een RoHS-beoordeling en een analyse van knelpunten. Dit zijn de essentiële bouwstenen waarop het actieplan voor naleving van RoHS gebaseerd kan worden.

De kosten voor de licentie verlening voor het Kitemark wegen echter niet op tegen het risico dat verbonden is aan het niet kunnen aantonen van de naleving aan handhaving instanties, waardoor het product van de markt verwijderd moet worden. Bedrijven die het RoHS Trusted Kitemark hebben ontvangen, kunnen erop vertrouwen dat ze over de systemen en processen en bewijzen beschikken waarmee ze hun naleving wel kunnen aantonen.

Waarom zouden bedrijven zich druk maken om het RoHS-Kitemark?

Eenvoudig gezegd betekent het proces voor het verkrijgen van het RoHS Trusted Kitemark dat bedrijven die over de licentie beschikken bewijs kunnen leveren ter ondersteuning van hun verklaringen inzake RoHS wanneer ze daarom gevraagd worden door wetshandhaving instanties. Dit vertrouwen wordt uiteindelijk via de logistieke keten aan klanten overgedragen.

Is de Europese houding ten opzichte van normen gemeenschappelijker dan de Amerikaanse?

Vandaag de dag maken normen integraal deel uit van bedrijfssectoren. Bovendien oefenen ze invloed uit op alle wereldwijde markten, ongeacht of de norm nu Brits, Europees, Noord-Amerikaans of zelfs militair is. Het gaat niet om de mate bewustzijn maar om wat gepast is.