Verminder uw bedrijfsrisico's dankzij normen

Waarom zou u uw risico's verminderen?

Ernstige ongevallen, inbreuken op de beveiliging van uw IT-systemen, brand, overstromingen, wegvallen van leveranciers, weeroverlast - ze kunnen een bedrijf stilleggen en sommigen herstellen nooit meer. Door systematisch normen te gebruiken, bereidt u zich voor op bedreigingen als deze en vele anderen waarvan u wellicht het bestaan niet wist, of waarvan de kans dat ze zich voordoen minder waarschijnlijk is. Sommige kunt u misschien zelfs omzetten in kansen.

Als een incident zich voordoet zal de tijd dat uw bedrijf stil ligt minder zijn en alle herstelkosten zullen aanzienlijk lager zijn wanneer uw managementsysteem is gecertificeerd.

Uw bedrijf kan echter op vele andere manieren profiteren van het aanpakken van risico's.

Door de risico's te begrijpen en in te perken, kunt u sterker en veerkrachtiger worden, zodat u ook kunt reageren en voortborduren op nieuwe kansen. U bent beter voorbereid om uitdagingen aan te gaan wanneer het zich voordoet of wanneer u en uw concurrenten te maken krijgen met sectorbrede uitdagingen. Daardoor kunt u zich sneller herstellen, waardoor u meer marktaandeel kunt winnen.

Dat is echter nog niet alles. Door uw risico's aan te pakken, verbetert u uw reputatie, ontwikkelt u meer vertrouwen onder uw klanten, haalt u nieuwe opdrachten binnen en vermindert u uw kosten. daarbij begrijpt u beter hoe uw bedrijf werkt en wat de basis vormt voor het succes.


Welke risico's kunt u aanpakken met de normen van BSI?

  • Informatiebeveiliging – zijn uw vertrouwelijke gegevens goed beschermd?
  • Gezondheid en veiligheid – beschikt u over goede processen om gezondheid en veiligheid in uw werkomgeving te beheren?
  • Gegevensbescherming – weet u zeker dat de gegevens van uw klanten bij u veilig zijn?
  • Veiligheid in uw logistieke keten – hoe hard wordt u geraakt wanneer er een schakel in uw logistieke keten omvalt?
  • business continuity – beschikt u over een systeem dat u helpt bij het herstellen van een serie incidenten die uw bedrijfsvoering onderbreken?
  • Voedselveiligheid – kunt u voedselveiligheid in de voedselketen garanderen?

BSI maakt het verschil...

  • 79% van de klanten die BSI inschakelde voor informatiebeveiliging ervaart sneller herstel na incidenten
  • 83% van de klanten die BSI inschakelde voor business continuity zag als belangrijkste resultaat de verbetering van hun reputatie
  • 49% van de klanten die BSI inschakelde voor gezondheid en veiligheid realiseerde kostenbesparingen, terwijl 64% het aantal incidenten zag afnemen

Bron: BSI Excellerator Research 2011 en onderzoek van de Erasmus Universiteit