Verminder uw bedrijfsrisico's dankzij normen

Ernstige ongevallen, inbreuken op de beveiliging van uw computersystemen, brand, overstromingen, wegvallen van leveranciers, weeroverlast - ze kunnen een bedrijf stilleggen en sommigen herstellen nooit meer.

Door het gebruik van normen bereidt u zich voor op bedreigingen als deze en vele anderen waarvan u wellicht het bestaan niet wist, of waarvan de kans dat ze zich voordoen minder waarschijnlijk is. Sommige kunt u misschien zelfs omzetten in kansen.

Als een incident zich voordoet zal de tijd dat uw bedrijf stil ligt minder zijn en alle herstelkosten zullen aanzienlijk lager zijn wanneer uw managementsysteem is gecertificeerd. Uw bedrijf kan echter op vele andere manieren profiteren van het aanpakken van risico's.

 

Door de risico's te begrijpen en in te perken, kunt u sterker en veerkrachtiger worden, zodat u ook kunt reageren en voortborduren op nieuwe kansen. U bent beter voorbereid om uitdagingen aan te gaan wanneer het zich voordoet of wanneer u en uw concurrenten te maken krijgen met sectorbrede uitdagingen. Daardoor kunt u zich sneller herstellen, waardoor u meer marktaandeel kunt winnen.

Dat is echter nog niet alles. Door uw risico's aan te pakken, verbetert u uw reputatie, ontwikkelt u meer vertrouwen onder uw klanten, haalt u nieuwe opdrachten binnen en vermindert u uw kosten. daarbij begrijpt u beter hoe uw bedrijf werkt en wat de basis vormt voor het succes.

Welke risico's kunt u aanpakken met de normen van BSI?