BS ISO 39001 Management voor veiligheid van wegverkeer

BS ISO 39001 Management voor veiligheid van wegverkeer

Red Overlay
Road Safety
Road Safety
Red Overlay

Meer informatie over ISO 39001 certificering voor uw bedrijf

Wat houdt Veiligheid van wegverkeer in?

Verminder het aantal ongevallen en risico's op ernstige verwondingen als gevolg van ongevallen op de weg. BS ISO 39001 beschrijft de minimumeisen voor een managementsysteem voor de veiligheid op de weg. Overheden, wegbeheerders, veiligheidsgroepen en bedrijven ontwikkelden de norm als gevolg van het toenemende aantal doden en gewonden op de openbare wegen. 

Wilt u weten of uw managementsysteem klaar is voor certificering? Dan is een proefaudit wellicht geschikt voor uw organisatie.
Stappen voor ISO 9001 Kwaliteitsmanagementsysteem


Volgende stappen