Trainingen ISO 22301 Business Continuity Management (BCM)

Organisaties kunnen reputatieschade krijgen en klanten verliezen als ze niet in staat zijn om om te gaan met onverwachte verstoringen zoals natuurrampen, extreme weersomstandigheden, uitval van de IT, acties van personeel, misdaad, politieke onrust of langdurige ziektes onder personeelsleden. Hoe kunt u voorbereiden op eventuele schades? Het identificeren van potentiële bedreigingen, het vaststellen van de impact en het ontwikkelen van een werkbaar systeem om verstoringen te minimaliseren staan centraal in de nieuwste norm voor Business Continuity, de ISO 22301 (Societal security - Business continuity management systems – Requirements).

Bent u betrokken bij of verantwoordelijk voor de planning, implementatie of het onderhoud van het Business Continuity Management? Dan zijn de ISO 22301 trainingen van BSI geschikt voor u.

 
Onze trainingen ISO 22301

Training Lead Auditor ISO 22301 >

In deze intensieve hands-on training ligt de nadruk op de rol en deskundigheid van de lead auditor. Er worden handvatten aangereikt waardoor hij/zij in staat zal zijn om beoordelingen uit te voeren vanuit verschillende invalshoeken en methoden. Ook wordt aandacht besteed aan hoe op een efficiënte wijze de aansturing kan plaatsvinden van het auditteam.

€2950 excl. BTW

5 dagen

Training Essential Communication Skills For Auditors >

Deze eendaagse training biedt auditoren de nodige instrumenten om doeltreffend te communiceren met de leden van het auditteam, het auditmanagement en degenen die betrokken zijn bij het auditproces. Communicatie is essentieel bij audits. Ervaring heeft geleerd dat auditoren die goed communiceren in staat zijn om de auditervaring te transformeren en een soepelere, effectievere en efficiëntere audit te bereiken.

1 dag