Training ISO 22301

Organisaties kunnen reputatieschade krijgen en klanten verliezen als ze niet in staat zijn om om te gaan met onverwachte verstoringen zoals natuurrampen, extreme weersomstandigheden, uitval van de IT, acties van personeel, misdaad, politieke onrust of langdurige ziektes onder personeelsleden. Hoe kunt u voorbereiden op eventuele schades? Het identificeren van potentiële bedreigingen, het vaststellen van de impact en het ontwikkelen van een werkbaar systeem om verstoringen te minimaliseren staan centraal in de nieuwste norm voor Business Continuity, de ISO 22301 (Societal security - Business continuity management systems – Requirements).


Trainingen ISO 22301

Business Continuity Management Systems Auditor Conversion - IRCA Certified Course (A17714)

€1750
excl. BTW

Business Continuity Management Systems Auditor Conversion - IRCA Certified Course (A17714)

    Klanten verwachten van organisaties dat ze rekening houden met onvoorziene omstandigheden en zich erop voorbereiden. Met behulp van een doeltreffend managementsysteem voor bedrijfscontinuïteit (BCMS) op basis van ISO 22301 kunnen organisaties veerkracht en mogelijkheden ontwikkelen om bij onverwachte storingen werkzaamheden voort te zetten. 

View details for Business Continuity Management Systems Auditor Conversion - IRCA Certified Course (A17714)