Trainingen ISO 22301 Business Continuity Management (BCM)

Organisaties kunnen reputatieschade krijgen en klanten verliezen als ze niet in staat zijn om om te gaan met onverwachte verstoringen zoals natuurrampen, extreme weersomstandigheden, uitval van de IT, acties van personeel, misdaad, politieke onrust of langdurige ziektes onder personeelsleden. Hoe kunt u voorbereiden op eventuele schades? Het identificeren van potentiële bedreigingen, het vaststellen van de impact en het ontwikkelen van een werkbaar systeem om verstoringen te minimaliseren staan centraal in de nieuwste norm voor Business Continuity, de ISO 22301 (Societal security - Business continuity management systems – Requirements).

Bent u betrokken bij of verantwoordelijk voor de planning, implementatie of het onderhoud van het Business Continuity Management? Dan zijn de ISO 22301 trainingen van BSI geschikt voor u.


Leergang ISO 22301 Business Continuity Management

De leergang ISO 22301 Business Continuity Management is modulair opgebouwd. Dit betekent dat u de trainingen in alle combinaties kunt volgen. We adviseren u, wanneer u meerdere trainingen wilt volgen, de onderstaande volgorde aan te houden. 


Onze trainingen ISO 22301 - leer alles over de ISO 22301-eisen

Business Continuity Management Systems Auditor/Lead Auditor Training Course

€1750
excl. BTW

Business Continuity Management Systems Auditor/Lead Auditor Training Course

    Klanten verwachten van organisaties dat ze rekening houden met onvoorziene omstandigheden en zich erop voorbereiden. Met behulp van een doeltreffend managementsysteem voor bedrijfscontinuïteit (BCMS) op basis van ISO 22301 kunnen organisaties veerkracht en mogelijkheden ontwikkelen om bij onverwachte storingen werkzaamheden voort te zetten. 

View details for Business Continuity Management Systems Auditor/Lead Auditor Training Course